Aktualności

liczba odwiedzin: 2763289

Wiadomości

 • 19 maja 2020 r. - od poniedziałku 18 maja wznowiło swoją działalność Miejskie Przedszkole Nr 3, aby wspomóc rodziców, którzy powrócili do pracy.

  Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871
  i 872)
  planowane są kolejne etapy stopniowego

 • 14 maja 2020 r. – W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu pandemii, sytuacja wielu uczniów stała się trudna, ponieważ nie wszyscy posiadali odpowiedni sprzęt oraz odpowiednie łącze internetowe, aby aktywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Nasze Miasto, aby wspomóc uczniów, przystąpiło do Programu ,,Zdalna Szkoła” i uzyskało dofinansowanie w wysokości 79 992,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Z tego dofinansowania skorzystała również nasza placówka, otrzymaliśmy 23 laptopy z wyposażeniem (słuchawki, kamerka, myszka, zasilacz) i dla 9 uczniów dostęp do Internetu. Bez wątpienia takie wsparcie pomoże uczniom z 23 rodzin w realiach podstawy programowej i ułatwi kontakt z nauczycielami rożnych przedmiotów, z nauczycielami, którzy otaczają uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz z wychowawcami.

 • DYREKTOR INFORMUJE, ŻE OD 11 MAJA DO 24 MAJA ZAWIESZA ZAJĘCIA W SZKOLNYM ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W ODDZIAŁACH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 Z POWODU BRAKU ZGŁOSZEŃ DZIECI NA ZAJĘCIA.

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA I DO KLASY PIERWSZEJ!

  Drodzy Rodzice,

  w naszej szkole oraz w przedszkolu są wolne miejsca.

  Od 11 maja do 14 maja br. można składać wnioski do przedszkola, a do klasy pierwszej od 11 maja do 3 sierpnia. Do pobrania w zakładce REKRUTACJA lub tutaj.

 • ZAPRASZAMY DO KLASY PIERWSZEJ!

  Szanowni Rodzice,

  Posiadamy wolne miejsca w klasie pierwszej na nowy rok szkolny 2020/ 2021.

  Oferujemy:

  • kółka zainteresowań przed lekcjami lub po lekcjach,
  • opiekę świetlicową dla dzieci rodziców pracujących,
  • zajęcia najpóźniej do 15.30,
  • nauczycieli pomysłowych i opiekuńczych,
  • opiekę i wsparcie nauczycieli-specjalistów w razie potrzeby.

  Wnioski można pobrać z naszej strony w zakładce: Rekrutacja i przesłać mailem lub złożyć w budynku szkoły od godz. 9.00 do 12.00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • SZKOŁA W ZDALNYM NAUCZANIU - ROZMAITE WIADOMOŚCI

  DRODZY UCZNIOWIE, PRZEDSZKOLAKI I RODZICE, ZAPRASZAMY DO ZERKNIĘCIA W NASZE ZAKŁADKI

  • PSYCHOLOG
  • ŚWIETLICA ON-LINE
  • NEUROLOGOPEDA
  • LOGOPEDA

  ZNAJDUJĄ SIĘ TAM GRY, ZABAWY, MATERIAŁY WSPIERAJĄCE NAUKĘ I ŻYCIE W OBECNEJ SYTUACJI. Polecamy!

 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE

  Przez Twe święte zmartwychwstanie

  z grzechów powstać daj nam, Panie.

  Potem z Tobą królowanie.

  Alleluja! Alleluja!

  Szanowni Nauczyciele, Rodzice,

  Kochani Uczniowie i Przedszkolaki,

  Drodzy Przyjaciele naszej "Jedynki",

  Z całego serca życzymy,

  aby miłość Zmartwychwastałego Chrystusa była dla Państwa źródłem siły, wiary
  i zdrowia w niełatwym czasie.

  Wiary, bo miłość Chrystusa do człowieka zwycięża wszystko, co w świecie złe.

  Mimo obaw o los naszych najbliższych miejmy nadzieję płynącą

 • ZDALNE LEKCJE

  DRODZY Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach na okres od 16.03 do 10. 04. 2020 r. informuję, że:

  • rozpoczynamy zdalne nauczanie, ALE PROSIMY NIE DENERWOWAĆ SIĘ, JEŚLI PAŃSTWO NIE BĘDĄ MOGLI SIĘ ZALOGOWAĆ Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH.
   LEKCJE MOŻNA ZREALIZOWAĆ O DOWOLNEJ PORZE DNIA.
  • nauczyciele przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu, które znajdziecie w Librusie, a także w innych formach kontaku z poszczególnymi klasami,
 • DRODZY RODZICE.

  ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI PRZYPOMINAMY, ŻE PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO RODZIC W DNIACH 19-20 MARCA SKŁADA PISEMNE OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA.

  DOKUMENT MOŻNA POBRAĆ TUTAJ LUB OSOBIŚCIE W SZKOLE OD GODZ. 8.00 DO 15.00.

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Limanowej informuje, że na mocy

  ZARZĄDZENIA Nr 34/2020
  BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
  z dnia 17 marca 2020 r.

  NASTĄPIŁA ZMIANA W TERMINACH POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO ORAZ W TERMINACH POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,ze zm.) 29 luty-20 marzec 2020 r.

 • Organizatorzy konkursu informują, że nowy termin przeprowadzenia eliminacji międzyszkolnych zostanie podany po 26 marca.

 • Szanowni Państwo,

  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM ZAMIESZCZONYM na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej,

  Informujemy, że:

  1. 12 i 13 marca /czwartek, piątek/ w naszej szkole prowadzimy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które potrzebują opieki. Nauczyciele wtedy będą do dyspozycji dyrektora w godzinach swojego codziennego planu/świetlica, przedszkole, zerówka, klasy 1-3 oraz dzieci starsze/

  2. Od poniedziałku 16 marca nie prowadzimy w szkole żadnych zajęć do 25 marca.

  3. Nauczyciele do godziny 16.00 będą zamieszczać przez e-dziennik informacje dla uczniów dotyczące materiału z przedmiotu, który mogą sami w domu wykonać, przeczytać, poćwiczyć. Prosimy Rodziców
  o sprawdzenie tych informacji, a Uczniów o zastosowanie zdalnego nauczania.

 • Propagowanie piękna poezji Marii Konopnickiej, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze to główne cele Konkursu Recytatorskiego Maria Konopnicka na wesoło, którym organizuje p. Wiesława Joniec.

  Konkurs, z osiemnastoletnią tradycją, jest adresowany do dzieci edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych noszących imię Marii Konopnickiej.

  W XVIII Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Maria Konopnicka na wesoło, który odbył się 6 marca 2020 r., wzięło udział aż pięćdziesięciu dwóch uczestników z sześciu szkół powiatu limanowskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego!

 • Tajemnica IMIENIN ZUCHA

  29 lutego, pozornie zwyczajny dzień, a jednak dla zuchów jest on bardzo wyjątkowy. Tego dnia obchodzimy IMIENINY ZUCHA! Data ta pojawia się w kalendarzu tylko raz na 4 lata. Każdy zuch tylko jednokrotnie może uczestniczyć w obchodach swojego święta. I to właśnie tego dnia „raz na cztery lata, Zuch się staje pępkiem świata”. Mamy nadzieję, że z każdego naszego małego zucha wyrośnie harcerz, który chętnie będzie służył swojej Ojczyźnie, Szkole oraz społeczeństwu.

  Naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili: dyrektor Kazimiera Zięba, wicedyrektor Grażyna Nowak, druhna Agata Stypuła z gromadą „Leśne Zuchy” oraz rodzice, zaś pomocą służyły pomysłowe harcerki Ania i Emilka. Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie; kim jest zuch, jakie są jego prawa oraz jak powinien się zachowywać. Ustaliliśmy też, jaki powinien być zuch, wykonaliśmy zuchowe czapeczki i zaśpiewaliśmy imieninową piosenkę. Była również przygoda z balonami, GA DE RY PO LU KI, wspólne pląsy i zabawy muzyczno - ruchowe. Rodzice wraz z panią Dyrektor napisali dla nas (na serduszkach) piękne życzenia imieninowe. Później rozlegały się harcerskie piosenki. A na koniec… pojawił się zuchowy tort i tradycyjne „Sto lat”. Obrzędowa „Iskierka” zakończyła naszą uroczystość.

 • KOLĘDUJEMY I WYGRYWAMY!

  Dnia 22 grudnia 2019r wzięliśmy udział w „Konkursie szopek i grup kolędniczych” organizowanym przez Parafię Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Zdobyliśmy II MIEJSCE w kategorii grup kolędniczych do 12 roku życia! Nagrody książkowe przekazaliśmy do biblioteki szkolnej.

  Opiekunowie 9GZ „Przyjazne Orły:

  dh Maria Witek i dh pwd Ewa Opoka

 • Spotkało się tutaj wielu takich jak ty ...

  21 - 23 LUTEGO 2020 r. nasza szkoła gościła zuchów i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Hufca "Gorczańskiego" w Mszanie Dolnej. Przyjechały dwie drużyny z Mszany Dolnej, liczna drużyna ze Słopnic, udział wzięły zuchy z naszej szkoły, a rolę gospodarzy pełnili harcerze 5. DH "Dzieci Gór" wraz z opiekunem pwd Grażyną Nowak, autorką programu biwaku. Trzy dni spędzone w naszym mieście były bardzo intensywne, bogate w spotkania, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Szczególnym wydarzeniem był kominek z udziałem zaproszonych gości: wiceburmistrza Miasta Limanowa Wacława Zonia, wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolanty Juszkiewicz, dyrektor naszej Szkoły Kazimiery Zięby, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Renaty Młynarczyk-Pach, przewodniczącego Komisji Oświaty Adama Dębskiego, radnych Miasta Limanowa- Leszka Mordarskiego, Janusza Kądziołki, członków Komendy Hufca- hm Anny Liberdy, hm Ewy Jasińskiej, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły i instruktorki harcerskiej Kazimiery Bubuli. Obecni byli także nauczyciele: p. Maria Witek, p. Ewa Opoka, p. Joanna Biernat, Anna Rosiek - nauczycielka z SP 2 i rodzice naszych zuchów i harcerzy, którzy wspierali swoje druhny. Sobota powitała nas upragnionym słońcem, a obudziła uczestników gimnastyka poranna przygotowana przez p. Martę Kasińską i harcerki. Po śniadaniu patrole wyruszyły w teren na grę, która miała swój finał w Muzeum Regionalnym Ziemi Liman

 • W dniu 20. 02. 2020 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, którzy przeszkolili uczniów klas I-IV. Dzieci dowiedziały się, kiedy należy korzystać z numerów alarmowych i jakich informacji należy udzielić dyspozytorowi. Mogły również wykonać telefon pod numer 112 i zgłosić zaistniały problem.

  Każdy uczeń także uczestniczył w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Od naszych gości dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe, odblaski, a przede wszystkim bardzo ważną wiedzę. Serdecznie dziękujemy!!!

 • Termin rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas I - od 24 lutego do 28 lutego

  Termin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkolnego oddziału przedszkolnego - od 18 lutego do 27 lutego

  Poniżej (w linku) znajdą Państwo pełną informację o terminach kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego oraz w zakładce "Rekrutacja". TUTAJ

 • Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi, aby poznały naszą szkołę, nauczycieli i uczniów.

  plakat: Z. Kita, G. Nowak

 • 12 lutego opiekunki Koła Turystycznego D. Reciak i I. Kruzel zorganizowały zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nich udział 75 uczniów z klas trzecich. Pod czujnym okiem ratowników medycznych i wychowawców dzieci uczyły się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. Uczestnicy w obecności ratowników medycznych i nauczycieli zdawali mini egzamin, który polegał na praktycznym wykonaniu poznanych działań ratowniczych. W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej tj. sprawdzić oddech, ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej i wykonać uciski ratownicze. Nabyte umiejętności utrwalają i doskonalą na zajęciach wychowania fizycznego. W szkoleniu wykorzystano fantomy przekazane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • REKRUTACJA 2020/2021

  Rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szk. 2020/2021 do naszego Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz do klasy I szkoły podstawowej i szkolnego oddziału przedszkolnego "zerówka":).

  Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a urodzone w roku 2013 prosimy zgłosić do 14 lutego w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 do 15.30.

  Wnioski znajdą Państwo tutaj. Dzieci spoza obwodu szkoły bedą mogły być zapisane do kl. pierwszej podczas rekrutacji w terminie późniejszym, a o harmonogramie poinformujemy wkrótce.

 • 12 i 18 lutego 2020 r. -Zakończenie Projektu ,,Jeżdżę z głową", programu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zajęcia nauki na nartach dobiegają końca, chociaż na początku wszyscy mieli obawy, czy uda się w określonym terminie zrealizować zajęcia na Stacji Narciarskiej LIMANOWA-SKI. Dzięki zajęciom uczniowie poznali tajniki jazdy na nartach oraz zasady, jakie obowiązują na stoku, aby szusowanie było bezpieczne. Spędzili cudowne chwile na świeżym powietrzu. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby stok był dobrze przygotowany i naśnieżony. Temperatura i lekkie opady śniegu pomogły realizacji projektu. Rodzice i nauczyciele oraz instruktorzy byli pełni podziwu dla umiejętności, jakie nabyli początkujący narciarze. W ostatnim dniu zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa mgr Jolanta Juszkiewicz oraz Burmistrz Miasta Limanowa mgr Władysław Bieda.

 • Zapraszamy Rodziców z pięcioletnimi i sześcioletnimi dziećmi na kolejną edycję zajęć z sensoplastyki.

  14 lutego godz. 16.30, świetlica szkolna. Więcej informacji na plakacie!

 • Biblioteka
  20.01.2020

  15 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej. Na pierwsze spotkanie dzieci kl.1 z biblioteką szkolną przyprowadziły panie wychowawczynie. W spotkaniu wzięła udział pani dyrektor szkoły mgr Kazimiera Zięba.

  To wyjątkowa uroczystość, na którą wszyscy bardzo czekali. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.

  Zanim najmłodsi uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie ,,W bajkowej krainie” przygotowane przez starszych uczniów klasy 4a: K. Frączek, M. Kędroń, B. Kunę, W. Polak, W. Wronę oraz uczennice klasy 7b: K. Bukowiec, N. Grochot, A. Kądziołkę, Z. Kunę. Dzieci wysłuchały piosenki pt.,,Wypożyczaj książki stale” w wykonaniu Emilii Ryś z klasy 7a.

 • FERIE NA NARTACH!

  FERIE NA NARTACH! - Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

  27 stycznia 2020 r. – po raz kolejny ruszył Program ,,Jeżdżę z głową”, w którym uczestniczy 66 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 1, chociaż pogoda płata figle miłośnikom śniegowego szaleństwa! Wysoka temperatura i brak śniegu nie sprzyja realizacji zadań związanych z nauką jazdy na nartach. Jednak prawdziwi miłośnicy zimowego szaleństwa nie poddają się łatwo. W ramach zajęć sportowych na górskim stoku Stacji Narciarskiej LIMANOWA –SKI uczniowie będą się uczyć jeździć na nartach pod kierunkiem doskonałych instruktorów – prawdziwych zawodowców oraz pod opieką dobrze sobie znanych nauczycieli, którzy czuwają nad nimi podczas podróży na stok i z powrotem do domu. Projekt ma na celu wzrost bezpieczeństwa na stoku i trasach narciarskich oraz popularyzację bezpiecznej jazdy na nartach, przede wszystkim w kasku, nabycie podstawowych umiejętności jazdy na nartach, poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Zachęca równocześnie do aktywnych form spędzania wolnego czasu na śniegu i świeżym powietrzu. W tym roku nacisk będzie raczej na świeże powietrze niż śnieg. Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 osób. Jazda na nartach może wydawać się uczniom skomplikowana, jednak nauka pod okiem instruktorów nie zajmuje początkującym wiele czasu, aby opanować podstawowe i techniczne aspekty narciarstwa zjazdowego. Życzymy im udanego szusowania na trudnym stoku. Realizacja

 • 24 i 27 stycznia 2020 r - Kochani, dziś okazja rzadka. Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. – Uroczystość Dnia Babci i Dziadka musi być wyjątkowa, gdyż to są wyjątkowe osoby w życiu swoich wnyków. Życzenia, które wtedy padają zawierają wdzięczność za opiekę, wspólną zabawę, życzenia zdrowia i spełnienia marzeń. Miłym akcentem na pewno są zawsze pięknie wykonane laurki oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.W naszej placówce pierwsza uroczystość odbyła się w piątek, gdy na zaproszenie wnucząt i pani Agaty Dary przybyli dziadkowie uczniów klasy drugie ,,b”. Dziadkowie nie kryli wzruszenia, gdy oglądali spektakl przygotowany dla nich. W poniedziałek do szkoły przybyli dziadkowie wychowanków przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole. Każda grupa zaprezentowała swój indywidualny program, przygotowany dla dziadków pod kierunkiem nauczycieli. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i taneczne. To zawsze jedna z najpiękniejszych przedszkolno-szkolnych uroczystości.

 • 21 stycznia 2020 r. – Co to był za bal! Uczestnicy zabawy karnawałowej podziwiali piękną dekorację i bawili się w rytm stosowej do swojego wieku muzyki. Wszystko zostało jak zwykle perfekcyjnie przygotowane. Organizatorzy nie szczędzili swojego czasu, aby sala zachwyciła uczestników.Już wieczorem rozpoczęła się dekoracja sali, na której nazajutrz miał rozpocząć się bal karnawałowy. Balonowe niebiesko-białe girlandy zostały przygotowane już wcześniej przez uczniów i nauczycieli Na ścianie, na granatowy płótnie pojawiła się piękna postać Kopciuszka, który zapraszał do udziału w zabawie. Zabawę rozpoczęli wychowankowie przedszkola, później bawili się uczniowie klas 1-2, a wieczorem mieli swoja zabawę uczniowie klas 4-8. Animatorkami dwóch pierwszych grup były panie: Bogusława Śliwa i Patrycja Piszczek, które prowadziły konkursy i zabawy taneczne, wspierane przez nauczycieli wychowawców oraz odpowiedzialnego za muzykę pana Daniela Smotra. Te grupy dziecięce były bardzo kolorowe i zachwycały bogactwem strojów. Najstarsza grupa wiekowa zdecydowała się na zabawę w stylu: ,,Kowboje contra obcy”. Z tę część były odpowiedzialne panie: Aneta Jedynak i Anna Zięba, które odpowiednio i stosownie się przebrały. Podczas zabawy były różne konkursy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem, a uczestnicy długo ich nie zapomną. Zmęczeni uczniowie mogli liczyć na słodki poczęstunek oraz smaczne i zdrowe napoje, o które zadbali Rodzice, którzy również towarzyszyli uczniom podczas zabawy.

 • W dniach 18-19 stycznia 2020r odbył się w Szczawie XXIII Powiatowy Festiwal Kolęd „Kolędować każdy może”. Z naszej szkoły w konkursie udział wzięła Emilka Ryś. W tym roku po raz pierwszy wystąpiła w najstarszej grupie wiekowej, konkurując z uczniami klas 8 i klas I szkół ponadpodstawowych. Emilka zaśpiewała kolędę pt. ”To dla nas przyszedłeś na świat”. Jury przyznało Jej II miejsce. Emilce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do konkursu uczennicę przygotowała Joanna Dutka.

 • ZAPRASZAMY RODZICÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM W ZAKŁADCE "DLA RODZICÓW"

 • ZAPRASZAMY DO LEKTURY W ZAKLADCE "ZUCHY I HARCERZE"

  LINK ZNAJDZIEMY TUTAJ

 • Nasi uczniowie Lena Kasińska z kl. 3a oraz Michał Koszyk i Piotr Wątroba z kl. 3c z powodzeniem wzięli udział w I Konkursie Plastycznym pn. "Świąteczna bombka bożonarodzeniowa" ogłoszonym przez Limanowski Dom Kultury. Komisja oceniła 254 prace i ku naszej radości nagrodziła I miejscem w swojej kategorii wiekowej Michała, natomiast wyróżnienie przyznała Leni i Piotrowi. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach plastycznych.

 • 20 grudnia 2019 r. – zgodnie ze szkolna tradycją, w ostatnim dniu nauki przed świąteczną przerwą odbyły się klasowe wigilie i uczniowie mogli obejrzeć jasełka. Odbyły się dwa spektakle, aby wszyscy mogli pomieścić się w sali gimnastycznej, tym bardziej, że na przedstawienie przybyli bliscy występujących dzieci. W tym roku przedstawienie przygotowali uczniowie klas drugich pod czujnym okiem mgr Marii Rosiek i mgr Agaty Dary. Uczniowie wcielili się w rolę Maryii, Józefa, pasterzy, aniołów oraz bajkowych postaci, które przybyły do Małego Jezuska – podczas drugiego spektaklu tę role zagrał z ogromnym zaangażowaniem wychowanek najmłodszej grupy przedszkolnej – Jedruś, któremu odwagi dodawała mgr Patrycja Piszczek – wychowawczyni. Nie zabrakło pięknych kolęd w wykonaniu dziewcząt ze szkolnego chóru oraz Emilii. Uczennice przygotowała mgr Joanna Dutka. Na drugi spektakl przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, Jan Winiewski, Janusz Kądziołka - radni RM, mgr Jerzy Stochel, Przewodnicząca ZNP Elżbieta Mordarska, rodzice na czele z Przewodniczącą Rady p. Lucyną Suflitą, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły na czele z paniami dyrektorkami Kazimiera Bubulą i Józefą Mruk. Obecna była również p. Maria Mąka – przewodnicząca Osiedla ,,Centrum”. Dekorację jadalni przygotowały: mgr Sylwia Biedroń, mgr Danuta Biedroń, a sali gimnastycznej mgr Mata Pasoń i mgr Magdalena Wójtowicz.. Za nagłośnienie odpowiadał p. Michał Rybka. Zaproszenia tradycyjnie

 • Gdy się Chrystus rodzi,
  i na świat przychodzi,
  Ciemna noc w jasności
  promienistej brodzi,
  Aniołowie się radują,
  Pod niebiosy wyśpiewują:

  Gloria, gloria, gloria,
  in excelsis Deo!

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i radością Wigilijnej Nocy, kierujemy do Państwa płynące z głębi serca życzenia. Życzymy również wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2020 r.

  Grażyna Nowak i Kazimiera Zięba

 • Ani się obejrzeliśmy, a już nadeszły święta Bożego Narodzenia. Zuchy i harcerze wraz ze swoimi druhnami-opiekunkami z radością spotkali się na uroczystej zbiórce przy płomieniu Betlejemskiego Światła Pokoju i białym opłatku. Rozległo się Słowo z Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, popłynęła okolicznościowa gawęda i nastał czas na serdeczne wzajemne życzenia. Po zbiórce zuchy jak co roku zaniosły Betlejemski Ogień do Szpitala Powiatowego w Limanowej na oddział dziecięcy, by dał siłę małym pacjentom w zmaganiach z chorobą. Harcerze natomiast przekazali Go druhnom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej, by płonął i jednoczył społeczność szkolną.

 • 6 grudnia – jak dobrze wiecie,
  Święty Mikołaj chodzi po świecie.
  Dźwiga swój worek niezmordowanie
  I każde dziecko prezent dostanie
  .fr. ,,Szósty grudnia” – Halina Szal

  6 grudnia 2019 r. – Jak co roku, do grzecznych uczniów i wychowanków w ZSP Nr 1 przybył Święty Mikołaj. Tradycyjnie miał mnóstwo prezentów dla milusińskich, a w zanadrzu również dużo słodkości, dla tych, których mijał. Towarzyszył mu Anioł, który pod koniec dnia już był bardzo zmęczony od podawania podarków. Oczywiście Święty Mikołaj miał wspaniałych pomocników, którzy już piątego grudnia wieczorem przygotowali słodkości. Bardzo za to dziękujemy!!! Dzieci z MP Nr 3 przygotowały piękne przedstawienie dla Mikołaja. Trochę odpoczął, gdy oglądał. Ten dzień był naprawdę bardzo udany, a w placówce było bardzo kolorowo, gdyż był to również ,,Dzień Świątecznego Swetra”.

  • Na czym polegają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?
  • Jak wyglądały dawne kartki świąteczne, a jak one wyglądają dzisiaj? Czego sobie wzajemnie życzymy z okazji Świąt?
  • Jakie znamy tradycje związane z Wigilią i dniem Bożego Narodzenia?
  • Kogo możemy zobaczyć w orszaku kolędników? Czy obecnie kolęduje się z szopką?

  Odpowiedzi na takie i inne, bardziej szczegółowe pytania szukali uczniowie klas 2a i 2c w ramach realizacji projektu: BOŻE NARODZENIE.

  Wyniki uczniowskich działań były imponujące, tym bardziej że dzieci mogły liczyć na wsparcie swoich rodziców. Prace pisemne zostały ubogacone rysunkami, zdjęciami, naturalnymi ozdobami choinkowymi,a kartki wypełniły się gorącymi życzeniami. Mogliśmy również obejrzeć bombki, które ozdabiały i ozdabiają świąteczne drzewko od... 40 lat!

 • W ramach grantu FUNDACJI LOTTO IM. HALINY KONOPACKIEJ z programu: „Wolontariatu pracowniczego – WOLONTARIUSZE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” nasi wolontariusze wzięli udział w warsztatach świątecznych. Uczniowie wykonali różnorodne kartki świąteczne, a także odlewy gipsowe. Wytwory pracy wolontariuszy zostaną przekazane dzieciom i osobom starszym jako upominek świąteczny. Serdecznie dziękujemy naszym Rodzicom Państwu Zofii i Bartkowi Kitom za wsparcie w realizacji grantu. Zapraszamy do galerii zdjęć. Opiekunowie wolontariatu: Magdalena Wójtowicz, Marta Pasoń, Magdalena Czachurska-Bieda.

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im.Marii Konopnickiej
  ul.M.Konopnickiej 4
  34-600 Limanowa
 • 183371201;183371023;183371171