Wiadomości

 • Szanowni Rodzice!

  Dyrektor ogłasza zapisy do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej

  od 11 kwietnia – 28 czerwca 2016 r.

  zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 Małopolskiego Kuratora Oświaty 

  z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

  ZAPRASZAMY

  Dyrektor

  Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1

  w Limanowej

  mgr Kazimiera Zięba

  https://zss1limanowa.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=3

 • Miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstyttucji 3 Maja.

 • Akademia z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

  Jan Paweł II

  Jak co roku, wierni tradycji, obchodziliśmy 3 Maja. Tym razem jednak, do tekstów wiążących się ściśle z uchwaleniem Konstytucji z 1791 roku, dołączone zostały zdjęcia i informacje dotyczące limanowskiej Bazyliki, która, jak wiemy, jest kościołem-pomnikiem wybudowanym dla upamiętnienia tych ważnych wydarzeń sprzed 225 lat. Szczególnie zwrócono uwagę na patriotyczno-narodowe elementy wystroju świątyni.Na  frontowej ścianie - Orzeł w koronie z datami Konstytucji 3 maja i jej setnej rocznicy;  od południa wizerunek Ducha Świętego stylizowany na Orła Białego; na zachodniej ścianie mozaika  przedstawiająca Matkę Boską Częstochowską, Królową Polski. Wewnątrz kościoła zwraca uwagę witraż Wincentego Gawrona Polonia rediviva, zwany witrażem Opatrzności Bożej; przedstawia on postać młodej dziewczyny trzymającej na ramieniu i tulącej  podrywającego się do lotu orła; wokół dziewczyny klęczy gromadka dzieci modlących się słowami hymnu widniejącymi u dołu kompozycji: OJCZYZNĘ-WOLNOŚĆ-POBŁOGOSŁAW-PANIE. Dziewczyna symbolizuje Polskę. Dzieci skupione wokół Matki-Ojczyzny, to nasz naród, który zjednoczony w działaniu i modlitwie, dziękuje Opatrzności za wolność i prosi o błogosławieństwo dla Ojczyzny. Witraż autorstwa Wojciecha Durka (ma aż trzy tytuły): Pokłon Trzech Króli, Adoracja Dzieciątka i Pokłon pasterzy. Po prawej stronie Maryi i Dzieciątka klęczą trzej polscy królowie: Jan Kazimierz wręcza Jej królewską koronę jako wotum za ocalenie Polski od potopu szwedzkiego, Jan III Sobieski podaje chorągiew z półksiężycem zdobytą pod Wiedniem, a w głębi Bolesław Chrobry ślubuje uroczyście, „iż krzewić będzie w Polsce wiarę świętą katolicką”, z prawej strony klęczy ks. Łazarski i przekazuje Matce Bożej model świątyni limanowskiej, prosząc Ją o pieczę nad nią i nad Ojczyzną całą. Za Ks. Łazarskim stoją pasterze w strojach Lachów limanowskich. Wspomniano jeszcze o jednym witrażu, ufundowanym z okazji 200-lecia Konstytucji: Stan mieszczański i chłopski składają hołd Opatrzności. Projektował go wspomniany już Wincenty Gawron, a jego treść nawiązuje do „Pokłonu trzech króli”. Dwóch odświętnie ubranych mężczyzn trzyma model świątyni limanowskiej. Nad nimi Oko Opatrzności. Przedstawiciele limanowian składają Opatrzności Bożej wotum wdzięczności za wielkie dzieło budowy kościoła-pomnika. Poniżej na cokole widnieje godło Polski i herb Limanowej. Naokoło biegnie napis: Witaj Majowa Jutrzenko – Świeć Naszej Polskiej Krainie i daty: 1791 – 1891 – 1918 – 1991.Tak, jak widniejące na witrażu daty przedstawiają pewien ciąg wydarzeń, tak i my dołączamy do minionych pokoleń, które w historycznej sztafecie przekazują sobie z serc do serc myśl: Nauczmy się na pamięć tego kraju litera po literze, dzień po dniu...”   Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były panie: Teresa Trzeciecka, Stanisława Truchan i Agata Stypuła.

  * Źródło: J. Sz. Wroński, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, KWADRAT, Nowy Sącz, 2001.

 • Nasi uczniowie w konkursach Małopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016  Znamy już wyniki rywalizacji w konkursach przedmiotowych i tematycznych ogłoszonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Nasi uczniowie zostali przygotowani przez swoich nauczycieli i stanęli w szranki, by sprawdzić w etapie wojewódzkim swoje wiadomości i umiejętności. Cieszymy się ich sukcesami i gratulujemy!

  A oto wyniki:

  Nazwa konkursu

  Imię i nazwisko ucznia

  Osiągnięcie

  w etapie wojewódzkim

  Nauczyciel przygotowujący

  1. Konkurs Języka Angielskiego

  Franciszek Wrona

  kl. 6a szk. podst.

  finalista

   

  mgr Marta Hebda

   

  GIMNAZJUM

  1. Konkurs Geograficzny

  Jakub Urbański kl. II b

  Mateusz Kulig kl. II a

  laureat

  finalista

  mgr Zofia Czachura

  2. Konkurs Języka Francuskiego

  Alicja Włodarczyk kl. III a

  finalistka

  mgr Anna Zięba

  3. Konkurs Języka Polskiego

  Magdalena Wojcieszczak kl. III b

  finalistka

  mgr Grażyna Nowak

  4. Konkurs tematyczny„Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945

  Oliwia Szubryt kl. Ib

  finalistka

  mgr Agnieszka Tokarczyk-Palej

  5. konkurs tematyczny ogólnopolski  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów".

   

  Joanna Machynia kl. III c

   

  laureatka

   

  mgr Małgorzata Palka

  6. Konkurs ogólnopolski "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989".

  Michał Garcarz

  finalista etapu małopolskiego

  mgr Agnieszka Tokarczyk-Palej

   

 • OBIECUJĘ BYĆ DOBRYM ZUCHEM...  21 kwietnia 2016 r. gromada zuchowa „Leśne Zuchy” zmieniła swój skład. W jej szeregi wstąpiły nowe zuchy: uczniowie klas 1b i 1c. Po ponad dwumiesięcznym przygotowaniu, w obecności rodziców, złożyły OBIETNICĘ, że będą przestrzegać PRAWA  ZUCHA. Wcześniej, przed gośćmi musiały wykazać się znajomością i zrozumieniem tegoż PRAWA  oraz przejść kilka prób: dzielności (zjeść, z uśmiechem na twarzy, kawałek cytryny), zaradności (wymalować patykiem obrazek) i prawdomówności (spalić kłamstwa i złe uczynki na „stosie”). Rodzice-świadkowie wręczyli zuchom odznaki zucha i chusty. Spotkanie zakończyła słodka uczta przygotowana przez mamy zuchów.

 • Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i przedszkola na rok szkolny 2016/2017.Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20 I 2016 r. prosimy Rodziców o zgłoszenie się do sekretariatu w dniach 25 - 26 IV 2016 r. celem pisemnego oświadczenie, w którym rodzic potwierdzi wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub przedszkola.Z listą dzieci  zakwalifikowanych można się zapoznać w szkole na tablicy ogłoszeń /parter/.Oswiadczenie_przedszkole_2016.docx

 •  ZNOWU RAZEM. 21 kwietnia 2016 r. w naszej szkole po raz jedenasty odbył się  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna radosna”. Wzięło w nim udział 28 uczniów z limanowskich szkół podstawowych i gimnazjów.  Uczestnicy wraz z opiekunami wykazali się pomysłowością i inwencją twórczą, wykonując piękne prace plastyczne przedstawiające  kolorową, wiosenną przyrodę. Za aktywność  oraz zaangażowanie uczniowie zostali nagrodzeni prezentami ufundowanymi przez Urząd Miasta. Dzieci ze świetlicy szkolnej zaprezentowały wesołe przedstawienie pt. „W smerfowej krainie” z ciekawymi strojami i dekoracją. Występ  bardzo się podobało. Po konkursie dzieci i ich opiekunowie udali się na słodki poczęstunek ufundowany przez właścicieli ciastkarni „Ptyś”.UCZESTNIKOM, RODZICOM , NAUCZYCIELOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW ARTYSTYCZNYCH.

 •    W dniu 12 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Instytucie Geografii odbyło się uroczyste podsumowanie Małopolskiego Konkursu Geograficznego z udziałem wicekurator pani Haliny Cimer. W uroczystości tej brał udział laureat tego konkursu uczeń klasy II B Jakub Urbański wraz z opiekunem naukowym Zofią Czachurą. Finalistą tego konkursu jest również uczeń klasy II A Mateusz Kulig. Laureatowi i finaliście oraz ich opiekunowi mgr Zofii Czachurze gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

 • Szanowni Rodzice,

  Dyrektor ogłasza zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1   

  w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej

  od 4 – 18 kwietnia 2016 r.

  zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych w szkołach podstawowych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2016/2017. ZAPRASZAMY

  Dyrektor ZSS Nr 1 w Limanowej mgr Kazimiera Zięba

  pliki można pobrać: http://zss1limanowa.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2

 • 8 kwietnia 2016 r. - Po raz kolejny rozpoczęła się realizacja  Małopolskiego Projektu Nauki Pływania  ,,Już pływam". Co roku uczniowie klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej mają okazję podjąć naukę pływania. Wiadomo, jak ważny jest ruch w środowisku wodnym. Pływanie przynosi szereg korzyści dla zdrowia: koryguje wady postawy, rozwija całe ciało, wzmacnia grupy mięśniowe całego organizmu, odpręża i relaksuje.  Ponadto uczniowie nabywają uczą się , jak bezpiecznie korzystać z otwartych  zbiorników wodnych w czasie wakacji . Z ZSS Nr 1 46 uczniów (4 grupy ) uczestniczy w projekcie. Nauka pływania finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego, ze środków z budżetu miasta Limanowa oraz z wpłat rodziców. Zajęcia prowadzone są w Limanowskiej Pływalni pod okiem instruktorów, a z ramienia szkoły opiekę sprawują: mgr Agata Dara, mgr Agata Stypuła, Mgr Maria Rosiek  i mgr Anita Pilawska.

   

   

   

 • Sukcesy w Dziecięcej Triadzie Artystycznej

  6 kwietnia 2016 r. w sali kameralnej Limanowskiego Domu Kultury odbyły się przesłuchania w Małym Konkursie Recytacji Poezji dla Dzieci. W II kategorii I miejsce otrzymał Szymon Biernat (kl.2a), natomiast wyróżnienie – Piotr Pałka (kl.1c). Uczniom nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                    

 • CERTYFIKAT „CHRONIMY DZIECI”

  Nasza szkoła otrzymała CERTFIKAT „CHRONIMY DZIECI”, jako placówka, która spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuje wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

  Autorem i koordynatorem programu profilaktycznego Chronimy Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje. Dotyczy on profilaktyki przemocy wobec dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

  Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

  Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia, krzywdzenia dziecka,
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu,
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu,
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa     z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.


  Polityka_Ochrony_Dzieci.pdf

 • ŚWIAT OCZAMI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W dniu 11.04.16r odbyło się spotkanie z Panią Weroniką Odziomek, nagrodzoną tytułem „Człowiek Roku 2015 Tygodnika Ziemia Limanowska” za empatię, serce i uśmiech dla chorych. Wystąpiła również  w programie Anny Dymnej „Spotkajmy się”.Pani Weronika przedstawiła młodzieży codzienność osób niepełnosprawnych - trudności i bariery. Opowiadała o życiu z nieuleczalną chorobą i udowodniła, że pomimo przeciwności można realizować swoje marzenia. Sama wspiera innych chorych jako psycholog w szpitalu. Młodzież z Jedynki z zainteresowaniem i podziwem słuchała wypowiedzi. Na pewno zapamięta słowa Pani Weroniki, że trzeba wierzyć w osiągnięcie swojego celu i nie skupiać się na przeszkodach, czy problemach. Najważniejsze jest jakimi jesteśmy ludźmi i co nosimy w sercu. 

 • Kolejny sukces matematyczny w naszej szkole! 
  Anna Janowska z klasy III c zdobyła IV miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami matematyków”!

  Rywalizacja odbyła się 11 marca 2016 roku w ZS im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej.  Konkurs był skierowany do uczniów klas III gimnazjum.  Cieszył się wielką popularnością, gdyż wśród 23 gimnazjum wzięło udział aż 108 uczniów.  W tym roku został on poświęcony wielkiemu matematykowi Stefanowi Banachowi.  Składał się z dwóch części– testowej, która zawierała pytania dotyczące życia i osiągnięć znanego polskiego matematyka oraz z części otwartej– rozwiązywanie zadań otwartych. Zwycięzcy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Rozdanie nagród nastąpiło 31 marca 2016 roku. Uczennicy naszej szkoły Annie Janowskiej oraz mgr Marii Wronie serdecznie gratulujemy kolejnych osiągnięć matematycznych!

   

   

 • Wspaniałe występy naszych uczniów. Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje talenty muzyczne i aktorskie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej. W styczniu i w lutym zaprezentowali swoje umiejętności w wyjątkowym spektaklu muzycznym pt. „Bajka niejedno ma imię”. Występujący artyści: Szymon Biernat (kl. 2a), Miłosz Trzupek (kl. 2c),  Karol Pytel (kl. 3a), Aleksandra Zapała (kl. 4c) i Monika Zelek (kl. 5b) zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przedstawienie wszystkim widzom bardzo się podobało.Natomiast w III Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych, który odbył się w lutym w Trzcianie wyróżnienie otrzymali Szymon Biernat i Karol Pytel. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

 • ZDROWO JEM I ZDROWO ŻYJĘ !!! W piątek 8.04.2016 r.   uczniowie klasy IIB przedstawili prezentację projektu edukacyjnego, biologiczno- chemicznego pt. ,, ZDROWO JEM I ZDROWO ŻYJĘ” ,  którego opiekunem była mgr Teresa Trzeciecka.

        Celem projektu było zachęcenie do zdrowego i racjonalnego żywienia oraz przedstawienie wielu groźnych skutków, które wynikają z braku wiedzy na temat żywności,   a także lekceważenia własnego zdrowia. Znane, stare powiedzenie mówi: ,,jesteś tym, co jesz”. Jedzenie wpływa  na to jak się czujemy, jak pracujemy, a nawet na to , jak wyglądamy. Dietetycy biją na alarm- na skutek złego odżywiania słabnie nasza odporność, tyjemy, chorujemy, zapadamy na alergie.

        Uczniowie zaprezentowali nową (wprowadzoną w styczniu 2016 r.) Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, która stanowi najprostsze oraz najkrótsze przedstawienie kompleksowej idei zdrowego żywienia. Aby udowodnić, że zdrowe jedzenie to także smaczne jedzenie autorzy projektu samodzielnie przygotowali wspaniałe przekaski- owocowe szaszłyki, ciasteczka owsiane oraz kolorowe kanapeczki, których głównym składnikiem były różne warzywa.  Prezentacja zakończyła się wspólną degustacją przygotowanych – pełnych witamin ,,specjałów”.

   

   

   

   

 • Szkolny Dzień Wiosny 01.04.2016 roku odbył się Szkolny Dzień Wiosny, zorganizowany przez nauczycieli   i wolontariat. Brali w nim udział uczniowie klas 4-6 i gimnazjum. Na początku uczestnicy korzystając z szarego papieru, bibuły, włóczki oraz gazet tworzyli oryginale stroje wiosenne. Wszystkie projekty zostały zaprezentowane w wyjątkowym pokazie. Takich kreacji nie powstydziłby się nawet najlepszy dom modyJ. W dalszej kolejności uczniowie zostali sprawdzeni  w quizie o wiośnie i naszej szkole. Niektóre pytania były zaskakujące i zabawne. Dużo radości dostarczyły także występy karaoke. Piosenkarze mogli sobie przypomnieć utwory z bajek swojego dzieciństwa.Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.smiley

 • 9 Gromada Zuchowa „Przyjazne Orły” wraz z instruktorem dh Ewą Opoką 19 marca 2016 roku uczestniczyła w obchodach Święta Chorągwi Krakowskiej w Krakowie. Zuchy wzięły udział w grze miejskiej przygotowanej przez Referat Zuchowy Chorągwi Krakowskiej. Wszystkie zadania dzieci wykonywały w Parku Jordana. Zuchy wcieliły się tego dnia w rolę detektywów, którzy poszukiwali zaginionego zwoju roty insurekcji kościuszkowskiej. Aby go odnaleźć musiały zebrać kawałki mapy i ułożyć je w całość. Dzieci wykonywały zadania sprawnościowe, zadania na celność a także zadania logiczne, krzyżówki i rebusy związane z prawem zucha. Gromada otrzymała pamiątkowy dyplom oraz plakietki. 

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
  ul.M.Konopnickiej 4
  34-600 Limanowa
 • 183371201;183371023;183371171