Wiadomości

 • „Ile przygód na was zerka z tornistra dzielnego Kacperka”

    21 kwietnia 2015r. mali aktorzy, członkowie Dziecięcego Koła Teatralnego klas drugich, zaprezentowali dzieciom z przedszkola ciekawy i pouczający spektakl pt. „Ile przygód na was zerka z tornistra dzielnego Kacperka”. Widzowie mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia zasad przechodzenia przez jezdnię. Inscenizacja była również świetną okazją przypomnienia uczniom rodzajów znaków drogowych. Kolejne sceny przeplatane piosenkami o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze ubarwiły postaci różnych zwierząt. Pewności i odwagi występującym artystom dodał fakt, iż był to ich drugi występ. Poprzedni miał miejsce 31 marca 2015r., a obejrzeli go uczniowie klas zerowych i pierwszych.Przedstawienie wszystkim widzom bardzo się podobało. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 • Kolejny sukces! Miło nam poinformować, że nasze uczennice gimnazjum zostały laureatkami Międzyszkolnego Konkursu Językowego „Tandem” organizowanego przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe „Sokół” w Nowym Sączu. Uczniowie rywalizowali w I etapie pisemnym, a następnie osoby z najlepszymi wynikami po testach pisemnych
  w sprawdzianie ustnym z kombinacji: język angielski z językiem francuskim.

  Nasze reprezentantki osiągnęły bardzo wysokie wyniki w kategorii język angielski
  z językiem francuskim:

  Magdalena Dębska kl. III c  jest laureatką miejsca II.

  Zuzanna Struzik kl. III b jest laureatką miejsca III.

  Ponadto reprezentująca naszą Szkołę grupa w składzie: Magdalena Dębska kl. III c, Gabriela Daniel kl. III c, Agnieszka Głuszek kl. III b, Zuzanna Struzik kl. III b, Katarzyna Szewczyk kl. III c zajęła I miejsce w klasyfikacji zespołowej w wymienionej kategorii językowej.

  Uczennice przygotowała mgr Anna Zięba.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 • Śladami Euklidesa

   W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej odbył się 
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Śladami Matematyków” dla uczniów klas III gimnazjum. W tym roku był poświęcony wielkiemu matematykowi, jakim był Euklides. Naszą Szkołę reprezentowało sześcioro uczniów p. Anny Prusak, którzy uzyskali wysokie wyniki, a wśród nich dwa miejsca nagrodzone.

  II miejsce: Piotr Witek uczeń mgr Anny Prusak

  IV miejsce: Maciej Oleksy uczeń mgr Anny Prusak

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • Sukcesy uczniów kl. 1a i 2a w „Dziecięcej Triadzie Artystycznej”

  Dnia 9 kwietnia w Limanowskim Domu Kultury odbył się I etap triady – „Mały Konkurs Recytacji Poezji dla Dzieci”. II miejsce w kategorii od 6 do 8 lat zdobył Szymon Biernat, III miejsce w kategorii od 9 do 12 lat zajęła Zuzanna Gawlik z klasy 2a. Natomiast 17 kwietnia w konkursie „Spotkania Śpiewających Dzieci” I miejsce w swojej kategorii wyśpiewała Julia Matląg. Opiekę nad uczniami sprawowały mgr Maria Witek i mgr Małgorzata Golonka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   

 • 20 marca 2015 r. – w piątkowe popołudnie  58 uczniów klasy pierwszej edukacji wczesnoszkolnej rozpoczęło naukę pływania pod okiem instruktorów limanowskiej pływalni. Nauka odbywa się w ramach realizacji małopolskiego projektu „Już pływam”, w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nabycie tak ważnej umiejętności służy bezpieczeństwu uczniów oraz propagowaniu zdrowego trybu życia. 

 • UCZNIOWIE JEDYNKI W INSCENIZACJI HISTORYCZNEJ 450 LAT LIMANOWEJ

 • A gdy Chrystus  zmartwychwstał,

  Miłośnikom się pokazał.

  Anioły  do  Matki posłał!

  Alleluja! Alleluja!

  Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie oraz Wszyscy Sympatycy Jedynki,

  Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania naszego Zbawiciela życzę  radosnego przeżycia tych wyjątkowych chwil, które dają na wiarę, umacniają nadzieję  i pogłębiają naszą  radość z odkupienia.

  Niech w tym roku poświęconym Świętej Teresie z Avila (500. rocznica urodzin  i 400. rocznica beatyfikacji) każdy z nas ma w sercu Jej słowa:

  Nie trwóż się, /Nie drżyj/Wśród życia dróg,/To wszystko mija,/Trwa tylko Bóg!/Cierpliwość przetrwa/Dni ziemskich znój,/Kto Boga posiadł,/Ma szczęścia zdrój./Bóg sam wystarcza!            Niech Wasze serca będą radosne dzięki sile płynącej od Chrystusa Zmartwychwstałego!            Dyrektor ZSS Nr 1 K. Zięba

 • Nasi uczniowie w Ogólnokrajowym Konkursie Matematycznym Pangea

  Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula w Warszawie. Konkurs Matematyczny Pangea przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Udział uczniów jest dobrowolny. Przeprowadza się dwa etapy: szkolny i finałowy, do którego kwalifikuje się 150 osób z najlepszymi wynikami w danej kategorii z całego kraju.

  W ubiegłym roku szkolnym w Polsce udział wzięło ponad 100 tysięcy uczniów z 16 województw.

  W naszej szkole odbył się etap pierwszy, do którego przystąpili uczniowie z klas 4,5,6 szkoły podstawowej i kl. I, II, III gimnazjum. Wymaganą ilość punktów i kwalifikację do etapu finałowego uzyskali:

  Patryk Matras kl. I b
  Jakub Urbański kl. I b
  Bartłomiej Garcarz kl. III b
  Piotr Witek kl. III b
  Zuzanna Faron kl. 5b

  Są to uczniowie mgr Joanny Adamczyk, mgr Anny Prusak i mgr Marii Wrony. Finał ogólnokrajowy odbędzie się 17 kwietnia w Warszawie lub we Wrocławiu.

    Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

   

   

 •                 W dniu 5 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie odbył się etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowały aż trzy uczennice klas III gimnazjum: Magdalena Dębska, Zuzanna Struzik i Joanna Sukiennik.

        Magdalena Dębska, uczennica kl.III c  została laureatką konkursu zajmując wysokie III miejsce.

  W dniu 27 marca 2015 r. odbyła się uroczystość podsumowania konkursu w Auli Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.  W uroczystości wzięły udział: pani dyrektor Kazimiera Zięba, uczennica Magdalena Dębska, pani Alicja Dębska- mama laureatki i opiekun naukowy pani Anna Zięba.

        Serdecznie gratulujemy laureatce, finalistkom, rodzicom i nauczycielowi!

   

 • REKRUTACJA DO SZKOŁY

  Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 im. Mari Konopnickiej ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych w szkole i  klas pierwszych szkoły podstawowej.

  Odpowiednie dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 od 11 marca do 27 marca 2015 r., w godzinach  od 8.00 do 15.00.

  Odpowiednie wnioski są do pobrania w zakładce Rekrutacja do szkoły ( https://zss1limanowa.edupage.org/text12/? )  lub w sekretariacie szkoły .

  Edukacją przedszkolną w oddziałach przedszkolnych w szkołach objęte są dzieci urodzone w 2010 r.

  W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczynają dzieci :

  1.  urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
  2. urodzone w 2009 r.

    Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o  systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

   Rodzice/prawni opiekunowie/ zamieszkali poza Miastem Limanowa mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

   

   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez dyrektorów  szkół z Burmistrzem  Miasta Limanowa.

   

  L.p.

  Rodzaj czynności

  Termin

  Termin postępowania

  uzupełniającego

  1

  Składanie wniosków wraz z

  załącznikami.

  od  11 do 27 marca 2015 r.

  4 maj 2015r.

  2

  Podanie do publicznej wiadomości listy

  kandydatów zakwalifikowanych

  i kandydatów niezakwalifikowanych.

  8  kwietnia 2015 r.

  godz. 14.00

  8 maj 2015r

  3

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  14  kwietnia 2015 r.

  godz. 14.00

  12 maj 2015r.

  4

  Składanie wniosków o sporządzenie

  uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

  do 7 dni od dnia podania do publicznej

  wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. (do 5 maja

  2015r)

  5

  Przygotowanie i wydanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

  uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

  do 5 dni od daty złożenia wniosku

  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

   

  6

  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

   

  do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

   

  7

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

   

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

   

   Przydział dzieci do konkretnych  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do szkoły.

           Dzieci urodzone w 2010 roku (5–cio letnie) przyjmowane są do   oddziału przedszkolnego we właściwej obwodowo szkole podstawowej.

   Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dwóch przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

   Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli   szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej .

   Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie/ dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

   Niedołączenie do wniosku wymaganych dokumentów i oświadczeń  powoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.

  Terminy  Rekrutacji uzgodniono z Burmistrzem Miasta Limanowa .

   

  Limanowa, 5 marca 2015 r.           Kazimiera Zięba

   

   

 • JEDYNKA Z WIZYTĄ NA ŁOTWIE W ramach realizacji projektu Comenius "Let’s First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity" nauczyciele i uczniowie  z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej spędzili sześć dni w stolicy Łotwy, Rydze. Gospodarzami siódmego spotkania projektowego była szkoła RIGAS VAKARA GIMNAZIJA położona w centrum Rygi. Uczniowie z wszystkich krajów biorących udział  w projekcie przedstawili prezentacje przygotowane w programie Power Point, dotyczące systemów oświatowych w poszczególnych krajach. Przygotowali również eseje, w których oceniali jakość edukacji w swoich krajach i jej wpływ na dalsze życie.Po obejrzeniu wszystkich prezentacji i zapoznaniu się z esejami nauczyciele i uczniowie mieli okazje wymienić swoje opinie na temat edukacji w każdym kraju.Uczestnicy projektu zostali powitani przez przedstawicieli oświaty oraz dyrekcję szkoły w  ratuszu położonym w samym sercu malowniczej stolicy.Pierwszym punktem wyprawy była Łotewska Biblioteka Narodowa, która zaskoczyła nas swoim nowoczesnym wyglądem i bogatym wyposażeniem.W łotewskiej wytwórni czekolady Laima poznaliśmy proces tworzenia tego wyśmienitego przysmaku.W trakcie tygodniowego pobytu mieliśmy okazję zwiedzić zabytkowe Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ryskie Stare Miasto stanowi jedno z największych skupisk architektury secesyjnej w Europie.Kolejnym punktem naszej wyprawy był barokowo- rokokowy Pałac w Rundale, gdzie mieliśmy okazję spotkać się z aktorami występującymi w nagrywanym tam serialu „ Wojna     i pokój”. Aktorzy chętnie pozowali do zdjęć, co uatrakcyjniło nasze zwiedzanie. Zwiedziliśmy również ruiny zamku oraz pałac w miejscowości  Bauska. W drodze powrotnej do Rygi czekała na nas nie laba gratka. W Muzeum Motoryzacji podziwialiśmy zabytkowe pojazdy z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.Jurmala, to znane uzdrowisko położone  między Zatoką Ryską i rzeką Lelują, nad Morzem Bałtyckim. W okresie radzieckim Jurmala była jednym z najważniejszych ośrodków letniskowych i uzdrowiskowych w kraju. Spacer brzegiem morza dał nam chwilę wytchnienia po długim dniu.  Kolejnym, niestety ostatnim przystankiem w naszej wędrówce będzie Estonia, gdzie podsumujemy naszą dwuletnią współpracę.

  Koordynator

  Monika Futiakiewicz

 • W dniu 3.03.2015r w ZSSnr 3 w Limanowej rozegrano Rejonowe Zawody w mini koszykówce chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.     Nasza drużyna w składzie: Michał Garcarz, Karol Rączkowski, Oliwier Mamak, Filip Bulanda, Jakub Golonka, Miłosz Szczerba, Jakub Czaja, Kacper Kolat, Łukasz Woźniak, Zoń Patryk , Jakub Kasiński ulegli w finale  po zaciętej walce drużynie z Nowego Sącza 24: 26 zajmując II miejsce! GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!:)

 • 20 marca 2015 r. – w piątkowe popołudnie  58 uczniów klasy pierwszej edukacji wczesnoszkolnej rozpoczęło naukę pływania pod okiem instruktorów limanowskiej pływalni. Nauka odbywa się w ramach realizacji małopolskiego projektu „Już pływam”, w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nabycie tak ważnej umiejętności służy bezpieczeństwu uczniów oraz propagowaniu zdrowego trybu życia. 

 • 3 marca 2015r. odbyły się szkolne eliminacje do XIII Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego „Maria Konopnicka na wesoło”. Brało w nich udział 27 uczniów z klas I-III. Do głównego konkursu zakwalifikowało się trzy osoby: Szymon Biernat, Emilia Ryś i Wiktoria Biedroń.W czwartek 5 marca 2015r. zagościło w naszej szkole 30 uczniów ze szkół noszących imię naszej patronki Marii Konopnickiej.  Konkurs otworzyli: Burmistrz Miasta Limanowa mgr Władysław Bieda i dyrektor naszej szkoły mgr Kazimiera Zięba.  W kategorii recytacji indywidualnej zwyciężyli:

  I miejsce:  Julia Sorota ze Szkoły Podstawowej w Wyskitnej oraz

          Szymon Biernat z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej

  II miejsce: Izabela Gierczyk ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem oraz

           Emilia Ryś z Zespołu Szkół Samorządowych w Limanowej

  III miejsce: Agnieszka Gorczowska ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem oraz

            Wiktoria Matusik ze Szkoły Podstawowej w Wyskitnej.

  W inscenizacji grupowej zwyciężyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Górnej.

  Za wspaniałe występy i piękne stroje wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Limanowa, Firmę Bogdana Sukiennika i Marka Sukiennika oraz Firmę „Tip-Top”. Po konkursie dzieci udały się na gorący posiłek, który zorganizowała Rada Rodziców działająca przy naszej szkole.

   

   

   

   

 • LIMANOWA W OCZACH DZIECKA

  Konkurs „ Limanowa w oczach dziecka” już rozstrzygnięty!13 marca 2015r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej po raz dwunasty odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Limanowa w oczach dziecka” pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa. W konkursie tym swoją wiedzą popisywali się uczniowie  klas trzecich czterech limanowskich szkół podstawowych.

  Oto wyniki konkursu:

  I miejsce – Tomasz Libura - ZSS Nr 1

  II miejsce -  Magdalena Włodarczyk  - ZSS Nr 3

  III miejsce -  Anna Matras - ZSS Nr 4

  IV miejsce – Zuzanna Wąs - ZSS Nr 3

  V miejsce – Julia Wąsik - ZSS Nr 1

  VI miejsce - Julia Michalik - ZSS Nr 4, Kacper Nowak - ZSS Nr 3,

  Bartłomiej Woźniak - ZSS Nr 1, Natalia Mruk - ZSS Nr 1,    

  Gabriela Szewczyk - ZSS Nr 3

  VII miejsce – Dominika Prędka – ZSS Nr 2

  Wyróżnienia: Marcin Bulanda ZSS Nr 2, Oliwia Gaura ZSS Nr 3, Mateusz Nawalaniec ZSS Nr 2, Maciej Puch ZSS Nr 4, Bartosz Pietryga ZSS Nr 1,Zuzanna Jonak ZSS Nr 4, Julia Wójs ZSS Nr 3, Katarzyna Wrona ZSS Nr 4,Igor Franczak ZSS Nr2,Łukasz Jaworski ZSS Nr 2, Karol Rudek ZSS Nr 4, Wiktoria Biedroń ZSS Nr 1, Sebastian Ćwik ZSS Nr 2.Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przygotowano również konkurs plastyczny pt. „Limanowa dawniej/Limanowa dziś”. Konkurs cieszył się zainteresowaniem. Napłynęło 106 prac: z ZSS Nr1 – 45 prac, z ZSS Nr2 -  6 prac, z ZSS Nr3 – 43 prac, z ZSS Nr4 – 12 prac, z czego komisja konkursowa wyróżniła 30 prac.Uczniowie wyróżnieni w konkursie:

   Lp.

  Nazwisko i imię

  Szkoła

  1

  Biedroń Wiktoria

  ZSS Nr 1

  2

  Bugajska Dorota

  ZSS Nr 1

  3

  Fiejtek Emilia

  ZSS Nr 3

  4

  Hebda Jerzy

  ZSS Nr 1

  5

  Hutek Paweł

  ZSS Nr 3

  6

  Jabłoński Paweł

  ZSS Nr 1

  7

  Jonak Zuzanna

  ZSS Nr 4

  8

  Jonik Weronika

  ZSS Nr 3

  9

  Kaczmarczyk Oskar

  ZSS Nr 1

  10

  Kasiński Sebastian

  ZSS Nr 4

  11

  Kądzoiłka Patryk

  ZSS Nr 1

  12

  Kubiś Oliwia

  ZSS Nr 3

  13

  Liptak Iwona

  ZSS Nr 1

  14

  Liszka Lidia

  ZSS Nr 3

  15

  Liszka Zuzanna

  ZSS Nr 3

  16

  Młynarczyk Kamila

  ZSS Nr 3

  17

  Mruk Aleksandra

  ZSS Nr 1

  18

  Myszka Sebastian

  ZSS Nr 4

  19

  Strzebońska Aniela

  ZSS Nr 3

  20

  Sukiennik Bartosz

  ZSS Nr 1

  21

  Szewczyk Karolina

  ZSS Nr 1

  22

  Trzeciak Damian

  ZSS Nr 1

  23

  Wideł Weronika

  ZSS Nr 1

  24

  Wiktorek Piotr

  ZSS Nr 1

  25

  Witek Cezary

  ZSS Nr 1

  26

  Wojtas Julia

  ZSS Nr 1

  27

  Wojtas Karol

  ZSS Nr 3

  28

  Wrona Zuzanna

  ZSS Nr 2

  29

  Zaczyk Justyna

  ZSS Nr 3

  30

  Zelek Jagoda

  ZSS Nr 3

   

           Zwycięzcom konkursów gratulujemy!

   

  Sponsorami nagród byli Urząd Miasta Limanowa i Bank Spółdzielczy  w Limanowej, którym serdecznie dziękujemy.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • FERIE ZE SŁONECZNYM WOLONTARIATEM. W feriach ze SŁONECZNYM WOLONTARIATEM w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej udział wzięło 40 osób. W ramach zajęć zaproponowano dzieciom dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok zajęć w ramach pożytecznego spędzania czasu, to zajęcia kulinarne. Dzieci zdecydowały co będą jadły, kto zrobi zakupy, kto przygotuje posiłek, jak on będzie wyglądał i kto posprząta po posiłku. Wspólnie zdecydowano, że pierwszego dnia efektem zajęć kulinarnych będzie wykonanie dla wszystkich uczestników zdrowych hot-dogów, a drugiego dnia kolorowych i pysznych kanapek. Każdy z uczestników mógł w trakcie konsumpcji samodzielnie komponować dodatki. Posiłki w obu dniach zniknęły w całości. Dodatkowo dzieci zjadły owoce i jogurty w ramach tematu: Zdrowe drugie śniadanie to jest to!.

  Drugi blok zajęć profilaktycznych w ramach odpowiedzialnego i alternatywnego - bez używek spędzenia czasu to: zajęcia integracyjne, sportowe, plastyczno-techniczne, filmowe. Drugiego dnia poza zajęciami sportowymi odbyły się podchody, które przygotowała grupa wolontariuszy.

      Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu odbyły się zajęcia plastyczne w trakcie, których dzieci wykonały prace plastyczne wyrażające ich nastrój, uzdolnienia, aktualną sytuację etc. Prace mogły być wykonywane dowolną, wybraną przez dzieci techniką. Powstała ciekawa galeria prac, każde dziecko mogło po zajęciach zabrać swoją pracę do domu.

    Zajęcia przygotowały: Magdalena Czachurska-Bieda i Marta Pasoń wraz  z wolontariuszami.

   

 • 02.03.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii NDP-ŻOŁNIERZE WYKLĘCI.

 • 27 lutego 2015 r. – Już przed  godziną dziesiątą sala gimnastyczna ZSS Nr 1 rozbrzmiewała wesołym gwarem dzieci, które mimo ferii zdecydowały się na udział w  Turnieju ,,Szachowy pierwszy krok”, pod patronatem  Burmistrza Miasta Limanowa mgr. inż. Władysława Biedy.  Druga edycja tego turnieju zgromadziła prawie pięćdziesięciu miłośników tej królewskiej gry. Nad przebiegiem turnieju czuwało jak zwykle profesjonalne Jury: Pan Ryszard Ewert i Pan Czyrnek. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, medal, pamiątkowy kubek i długopis. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary z rąk dyrektora ZSS Nr 1 mgr Kazimiery Zięby i radnego Rady Miasta Limanowa mgr. Janusza Kądziołki.  

 • 21 lutego 2015 r.- W słoneczne sobotnie przedpołudnie odbyły się ostatnie zajęcia dla 42  uczniów z klas trzecich limanowskiej Jedynki, którzy uczestniczyli w Programie ,,Jeżdżę z głową”. Uczniowie wykorzystali 20 godzin jazdy pod okiem instruktorów i opanowali sztukę jazdy na nartach w  wysokim stopniu, co potwierdzili prowadzący zajęcia oraz szkolni opiekunowie. Na stoku nie zabrakło bliskich młodych narciarzy, którzy podziwiali ich umiejętności. Na zakończenie każdy uczestnik Programu otrzymał pamiątkowy dyplom z rąk dyrektora ZSS Nr 1 Kazimiery Zięby oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Małgorzaty Kurczab i Tomasza Biedy. Właściciel stacji Pan Grzegorz tradycyjnie podarował dzieciom słodycze.  Po wręczeniu dyplomów wykonano narciarzom  wspólną fotografię i dzieci bezpiecznie wróciły do domu.

 • WALENTYNKI W JEDYNCE

  ,,Walentynki a tradycja polska”

   

  12 lutego 2015 roku uczniowie klasy IIc gimnazjum przedstawili spektakl, wieńczący projekt gimnazjalny pt. ,,Walentynki a tradycja polska”.

  W ramach spektaklu gimnazjaliści przygotowali prezentację multimedialną o zwyczajach związanych z miłością, a więc o słowiańskiej nocy Kupały oraz o walentynkach. Następnie na tle pięknej ,,serduszkowej” dekoracji  przedstawili scenki zalotów od prehistorii aż po czasy współczesne.

  Na scenie pojawili się: prehistoryczna kobieta, zarośnięci jaskiniowcy z epoki kamienia łupanego, Zeus, Hera, Atena i Afrodyta oraz Eris na olimpijskiej uczcie, średniowieczny rycerz Mściwój z giermkiem i piękną damą serca, dalej – przystojniak pytający słowami Mickiewicza ,,czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie” tajemniczą damę w długiej różowej sukni, zasłaniającej się koronkową parasolką. Współczesnych zakochanych reprezentowali: wyluzowana podskakująca dziewczyna w dziurawych dżinsach z komórką w dłoni oraz Romek i Julka, którzy często kłócą się przez telefon. Niespodzianką programu był występ gimnazjalistki pochodzącej z Chin, która uczęszcza do naszego gimnazjum od kilku miesięcy. Weiwei Jin wykonała romantyczną balladę. Za swój występ zebrała burzę oklasków. Możemy się więc pochwalić, że był to spektakl w międzynarodowej obsadzie! Scenki przeplatane były starszymi i nowszymi piosenkami – hitami o tematyce miłosnej.

  Na zakończenie aktorzy spontanicznie zatańczyli do przeboju Bratanków ,,W kinie w Lublinie”. W tany ruszyła też pani dyrektor Kazimiera Zięba i pani wychowawczyni IIc, które odtańczyły polkę z jaskiniowcami. Ponieważ prezentacja projektu zbiegła się z tłustym czwartkiem, wychowawczyni p. Maria Wrona nie omieszkała poczęstować swoich uczniów – aktorów pachnącymi pączkami.Opiekę nad uczniami przygotowującymi projekt sprawowali nauczyciele: wychowawca klasy IIc p. Maria Wrona i polonistka p. Marta Oleksy.Podziękowania należą się rodzicom, którzy wspierali młodych aktorów  w tym przedsięwzięciu.

  W przeddzień walentynkowego święta szkolni pocztylioni doręczyli adresatom (tak uczniom jak i nauczycielom) kartki z ciepłymi wyznaniami sympatii.

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
  ul.M.Konopnickiej 4
  34-600 Limanowa
 • 183371201;183371023;183371171