Wiadomości

 • Plan lekcji http://zss1limanowa.edupage.org/timetable/?

   

  W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia koła teatralnego dla uczniów klas 4., 5. i 6. szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum będą się odbywać we czwartki w godzinach od 15.35 do 17.10.

  Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne we czwartek 3 września.

  Opiekunowie koła

 • Aktualizacja danych

  31.08.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • UWAGA! ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY! smiley

   

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 w naszej szkole odbędzie się wg harmonogramu:

  • Godz. 7:30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów gimnazjum
  • Spotkanie z wychowawcami – po akademii w wyznaczonych salach

   

  Godz. 9:00 - MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE – DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ (oddziały przedszkolne, klasy 1-6 szkoły podstawowej
   i gimnazjum kl. I- III)

   

  • OK. 10:15 (PO MSZY ŚW.)  – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych, uczniów klas 1-6
  • Spotkanie z wychowawcami – po akademii w wyznaczonych salach

   

 • UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!

   

  Zapraszamy w sobotę 29 sierpnia na pierwsze spotkanie z wychowawcami
  i próbę ślubowania, które odbędzie się w sali gimnastycznej wg harmonogramu:

  • Klasy I gimnazjum – godz. 8:30
  • Klasy 1 szkoły podstawowej – godz. 9:30

  Jednocześnie prosimy te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły o przyniesienie zdjęcia do legitymacji szkolnej do sekretariatu w godzinach pracy od 7:30 do 15:30.

 • 19 sierpnia 2015 r. -  Uwaga Rodzice!

  Proszę o dostarczenie fotografii do sekretariatu szkoły, aby Wasze dziecko mogło w dniu 1 września otrzymać legitymację szkolną – dotyczy Rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy jeszcze tego nie zrobili.

  19 sierpnia 2015 r. -  Uwaga Nauczyciele!

  Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 25 sierpnia 2015 r., początek zebrania godz. 1100.

   

 • INFORMACJA NA TEMAT WYPRAWKI SZKOLNEJ

   

  Informacja_-_wyprawka_szkolna.docx

 • PRZETARG NA WYNAJEM SKLEPIKU SZKOLNEGO

 • Goście z Węgier

   

   Wakacyjny wypoczynek przerwali we wtorek 4 sierpnia br. nasi harcerze, by wziąć udział w uroczystej mszy św. na Cmentarzu wojennym na Jabłońcu. Tego dnia do Limanowej przyjechali Węgrzy, którzy wraz ze swoim biskupem polowym Władysławem i w towarzystwie Konsul Generalnej Węgier w Krakowie- prof.dr hab. Adrienne Körmendy zakończyli kilkudniową pielgrzymkę śladami swoich przodków poległych w czasie I wojny światowej na ziemi polskiej. Na zaproszenie p. Marka Sukiennika Prezesa Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914” Drużyna Harcerska „Dzieci Gór” wystawiła poczet flagowy. Mszę św. koncelebrował Ks. Biskup Władysław z Węgier, Ks. proboszcz dr Wiesław Piotrowski oraz Ks. dyrektor Gimnazjum Żeńskiego św. Małgorzaty z Budapesztu. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele władz Miasta z Burmistrzem Władysławem Biedą i radnymi na czele, pani dyrektor naszej Szkoły Kazimiera Zięba i pani wicedyrektor Grażyny Nowak oraz mieszkańcy Jabłońca. Modlitwa o pokój była główną intencją mszy świętej, a na koniec rozbrzmiała pieśń „Boże, coś Polskę” w języku polskim i węgierskim.

   

 • Serdeczne pozdrowienia z obozu harcerskiego w Pobierowie!
   
  Gorczański Parnas to nazwa tegorocznego obozu Hufca Gorczańskiego Mszana Dolna, na który pojechali nasi harcerze, nieharcerze i jeden odważny zuch. Zadaniem przewodnim jest teatr, jego odmiany i przygotowanie autorskich obozowych scenariuszy. Zuchy nazywające się "Smerfy" jako pierwsze wykonały swoje zadanie. Harcerze pracują nadal intensywnie, dzieląc czas na zdobywanie sprawności harcerskich, plażowanie, pływanie w nieco chłodnym Bałtyku. Co wieczór wszyscy uczestnicy obozu spotykają się na kominku, podczas którego prezentują swój program, bawią się, pląsają, śpiewają harcerskie piosenki. Jest też czas na obowiązki typu dyżur w kuchni, obieranie ziemniaków, sprzątanie namiotów, dzienne i nocne warty. Te ostatnie są najbardziej ekscytujące, gdy do obozu zawita lis lub głośno tuptający jeż. Na szczęście humory nam dopisują, wszyscy jesteśmy zdrowi. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
 • XIII Gwiaździsty Rad Szlakami Jana  Pawła II – pod hasłem „ Pilnujcie mi tych szlaków”-2015rok

  Celem Rajdu jest uczczenie rocznicy przejazdu Ojca Świętego Jana Pawła II przez Limanową. Uczestnicy zapoznają się z nauczaniem Jana PawłaII  ,poznają historię regionu ,jego kulturę oraz przyrodę .Wspólna wędrówka zachęca do aktywnego wypoczynku w górach.Naszą szkołę na tegorocznym Rajdzie ,który odbył się 11-12.06.2015r. reprezentowały dwie drużyny,tj. drużyna „KAROLKI”/uczniowie kl.Va/  oraz „ MUFFINKI’’/uczniowie kl.VIb/. Opiekunką drużyny „KAROLKI” była katechetka p. Barbara Bulanda , a drużyny „MUFINKI” wychowawca kl.p.Zofia Czachura. Drużyna „KAROLKI” przeszła trasę z Tymbarku przez– Łopień- Przełęcz Rydza –Śmigłego-Mogielica- Zalesie. Natomiast  drużyna „MUFFINKI” wędrowała trasą z Tymbarku przez Łopięń-Przełęcz Rydza-Śmigłego. Na mecie Rajdu odbył się konkurs wiedzy pt. Jan Paweł II-„ Papież Miłosierdzia”  oraz konkurs na kronikę rajdową. Drużyna „KAROLKI” zdobyła I miejce w konkursie wiedzy  oraz trzecie miejsce za kronikę rajdową. Drużyna „Muffinki” zdobyła trzecie miejsce za kronikę rajdową

   

   

 • 24 - 26 czerwca 2015 r. – Już w środę odbyło się pożegnanie klas szóstych Szkoły Podstawowej, a uczniowie klas piątych przejęli od starszych kolegów sztandar szkoły. Podczas tej uroczystości zostały wręczone nagrody książkowe, dyplomy i stypendia za naukę (3 stypendia, w tym jedno ufundowane przez Radę Rodziców). Warto podkreślić, że część artystyczna była bardzo rozśpiewana. Nie zabrakło pięknych słów podziękowań dla Nauczycieli. W czwartkowe popołudnie odbyło się pożegnanie najstarszego rocznika Gimnazjum Nr 1. Na uroczystość licznie przybyli Rodzice Absolwentów, którzy z rąk  dyrektora otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania za pracę w Radzie Rodziców. Uczniom zostały wręczone nagrody książkowe, dyplomy oraz stypendia za naukę. W tym roku 12 absolwentów otrzymało to wyróżnienie dzięki funduszom przekazanym przez: Radę Rodziców (5 stypendiów), indywidualnych sponsorów (5 stypendiów). W trakcie uroczystości absolwenci zatańczyli poloneza, zaprezentowali prezentacje multimedialne na temat swoich klas oraz realizowanego przez dwa lata Programu Comenius, pożegnali odchodzące harcerki i złożyli podziękowania nauczycielom. Na koniec wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani wspaniałym tortem, który ufundowali Rodzice Absolwentów. Po Mszy Świętej w piątkowe przedpołudnie zgromadzili się najmłodsi uczniowie  (oddziały przedszkolne i klasy 1-4), aby po oficjalnej uroczystości, rozdaniu nagród i otrzymaniu świadectw udać się na oczekiwane wakacje!!!

 • 23 czerwca 2015 r. - ,,Jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięzcy musi należeć do nas” – słowa L. Teligi były mottem Gali, podczas której laureaci konkursów przedmiotowych, konkursów wiedzy i umiejętności oraz zawodów sportowych z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pana mgr. Grzegorza Barana, Pani Przewodniczącej Rady Miasta mgr Jolanty Juszkiewicz Pana Burmistrza Miasta Limanowa mgr. Inż. Władysława Biedy otrzymali książkowe nagrody i dyplomy. Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice wyróżnionych uczniów oraz Nauczyciele. Galę urozmaiciły artystyczne występy uczniów. Naszą szkołę reprezentowała Ania Wygoda. Gratulujemy wyróżnionym Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom.

 • Ostatnia zbiórka 5. DH ZHP „Dzieci Gór”  Rok szkolny szybko minął i w sobotę, 20 czerwca harcerze podsumowali swoją pracę i wykonane zadania. Dla trzech gimnazjalistów była to wyjątkowa zbiórka, bo zaprezentowali, czego nauczyli się w drużynie, a Prawo Harcerskie doprowadziło ich do Krzyża Harcerskiego. Michał, Miłosz i Kamil złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i w obecności świadków zobowiązali się służyć Bogu i Ojczyźnie oraz nieść chętną pomoc bliźnim. Cieszymy się, że w szeregi drużyny wstępują nowi harcerze. Jeszcze tylko zakończenie roku szkolnego, świadectwa i pakowanie plecaka, bo harcerze wraz ze swoją opiekunką dh Grażyną Nowak jadą na obóz harcerski do Pobierowa. Czekamy na ich relację znad Bałtyku.

 • PESEL OBOWIĄZKOWO NA LEGITYMACJI

  Szanowni Rodzice,

  W związku ze zbliżającymi się wakacjami i możliwością skorzystania z ulg ustawowych przy przejazdach

  środkami publicznego transportu zbiorowego,kolejowego i autobusowego informuję, że każda wydana legitymacja do roku szkolnego 2014/15  musi mieć wpisany  numer PESEL. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły.

  Zmiany wprowadza rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) - Przepis stanowi,  że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Dyrektor

  Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1

  w Limanowej

  Limanowa, 18.06.2015 r.   mgr Kazimiera Zięba

 • 12 czerwca 2015 r. – W ten niezwykle ciepły w Limanowej dzień uczniowie (58!) klas pierwszych  zakończyli realizację zajęć w ramach Projektu ,,Pływam z głową”. Pierwszaki nie tylko nauczyły się pływać, ale również mają świadomość, jak niebezpieczna może być woda. Równocześnie zapoznały się z kolejnym sposobem zdrowego spędzania wolnego czasu, co jest niezwykle ważne przed zbliżającymi się wakacjami. Wszystkim, którzy w tym roku uczestniczyli w Programie, życzymy dużo słońca podczas wakacji i doskonalenia umiejętności pływackich , aby z powodzeniem mogli reprezentować Szkołę w różnorodnych zawodach pływackich w limanowskiej pływalni i nie tylko.    

   

   

   

 • Byliśmy na dnie morza…

  To nie żart! „Leśne Zuchy” na zakończenie pracy w gromadzie zuchowej wyruszyły na górską wyprawę. Z 12 na 13 czerwca urządziliśmy  swoją bazę na Lubogoszczy. Była więc dość forsowna wędrówka w górę, ale przecież zuch jest dzielny! Były wspólne posiłki i szaleństwo sportowe na boisku. Niemałym wyzwaniem okazało się … samodzielne założenie poszwy na kołdrę. Niektórzy znaleźli oryginalny sposób: wejść do poszwy i wciągnąć za sobą kołdrę J. Medal za pomysłowość! Na długo w pamięci pozostanie nam na pewno PRAWDZIWE ZUCHOWE OGNISKO: stos indiański zapalony bez papieru i od jednej zapałki! I ten smak pieczonych w ognisku ziemniaków… mniam! mniam! Nawet ci się skusili, którzy początkowo byli zdecydowanie na „nie!”. Tak upłynął dzień pierwszy i wieczór.A poranek powitał nas świergotem ptaków. Zaczęliśmy gimnastyką  na polanie i kąpielą w promieniach słońca. Potem śniadanko i znów gry sportowe. I wreszcie przyszedł czas, aby sięgnąć dna… Pomaszerowaliśmy Leśną Ścieżką Edukacyjną „Lubogoszcz”. Podziwialiśmy okazy roślinne i zwierzęce (głównie żaby, no chyba, że byli to zaklęci książęta…, ale żadna z dziewcząt nie podjęła się próby sprawdzenia ). Rozpoznawaliśmy gatunki drzew  i roślin zielnych. Bardzo ciekawym miejscem , które obserwowaliśmy na trasie „Ścieżki” okazało się ZAPADLISKO: zespół skał, który około 10 milionów lat temu, wraz z okolicznym terenem,  wynurzył się z morza.  To było interesujące odczucie: stoimy na dnie pradawnego morza… Czas jednak płynie! A nawet pędzi…. Pozdrowiliśmy jeszcze św. Huberta w leśnej kapliczce i zajrzeli do paśnika, co przypomniało nam, że trzeba wracać do naszej stołówki na obiadek.  A potem to już było „z górki”. Wśród zapachu poziomek zeszliśmy do Kasinki Małej,a stamtąd zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy w sobotnie popołudnie do Limanowej. J

  CZUJ!

  Druhna Agata Stypuła

   

 • PHI, czyli Prawdziwie Harcerska Impreza „Guślica”, „Zbójeckie Wierchy” to nazwy gier: nocnej i dziennej, w której wzięli udział nasi harcerze. Po raz drugi spotkali się z patrolami harcerskimi Hufca „Gorczańskiego” podczas PHI – biwaku – w tym roku w Niedźwiedziu. Program był bardzo bogaty, pogoda wakacyjna i wspaniałe towarzystwo. Patrole wykonały różne zadania i prezentowały ich efekty, okraszając prezentacje humorem. Żal było wyjeżdżać, ale miejmy nadzieję, że za rok znów się spotkamy na kolejnej edycji PHI.

 • W dniu 9 czerwca 2015 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji powiatowych XVII edycji Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga!”. Podczas podsumowania wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu. Z naszej szkoły Angelika Ćwik z kl. 1c zdobyła I miejsce (nauczyciel mgr Irena Kruzel), a Piotr Witek z kl. IIIB gimnazjum otrzymał specjalne wyróżnienie Starosty (nauczyciel mgr Joanna Dutka).

  Gratulujemy Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom!

 • Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

  W tym roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie zmierzyli się z zadaniami matematycznymi w ramach konkursu „Kangur matematyczny”. Jak co roku koordynatorem była mgr Anna Prusak – nauczycielka matematyki. Zadania były podzielone według kategorii wiekowych. Znamy już wyniki:

  • Wynik bardzo dobry:

  W kategorii „Beniamin” - Magdalena Janowska kl. 5a, Franciszek Wrona – kl. 5a

  W kategorii „Kadet” (gimnazjum) – Jakub Urbański kl. Ib,

   

  • Wyróżnienia:

  W kategorii „Żaczek” – Karol Pytel kl. 2a szk. podst.

  W kategorii „Maluch” – Jakub Pacułt kl. 3a, Michał Skrzekut kl. 3a, Łukasz Jabłoński kl. 3a –szk. podst.

  W kategorii „Beniamin” – Bartłomiej Szubryt kl. 5a, Anna Kulig – kl. 5a

  - Dorota Dyczek kl.6b, Anna Wygoda kl. 6c, Kornelia Dara kl. 6b, Jakub Czaja – kl. 6 c

  W kategorii „Kadet” (gimnazjum) – Mateusz Kulig kl. Ia, Łukasz Matras kl. IIb, Piotr Witek kl. III b, Katarzyna Mordarska kl. IIIb, Agnieszka Głuszek kl. IIIb, Bartłomiej Garcarz kl. IIIb

  Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli: mgr Małgorzatę Golonkę,
  mgr Marię Rosiek, mgr Annę Prusak, mgr Joannę Adamczyk.

  Gratulujemy Nauczycielom i Uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów.

   

   

 •  „Beskid Niski” - tej tematyce poświęcony był Powiatowy Konkurs Krajoznawczy zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Limanowskiej, w którym zmierzyli się nasi gimnazjaliści. Uczniowie z klasy   I a – Mateusz Kulig oraz klasy I b – Kamila Raczek pod kierunkiem mgr Zofii Czachury stanęli do rywalizacji z drużynami z terenu powiatu limanowskiego.

   Wykazali się bogata wiedzą i zajęli I miejsce! Serdecznie gratulujemy!

   

  Warto wiedzieć

   

         Beskid Niski to dzisiaj najdziksze pasmo górskie w Polsce. Osobliwością Beskidu Niskiego są urokliwe doliny nieistniejących wsi, do szczególnie pięknych należą doliny: Bielicznej, Regetowa, RadocynyCiechani i Jasiela. Atrakcyjne są przełomy rzek: Jasiołki między Ostrą a Piotrusiem, Wisłoka pod Beskiem i pod Puławami. Na szlakach spotkać można bardzo mało turystów, a zapomniane doliny, niegdyś tętniące życiem, są dziś zupełnie puste. Osobną kategorią atrakcji krajoznawczych są zabytki kultury, wśród nich drewniane cerkwie. Za najpiękniejsze uważa się cerkiew w KwiatoniuBartnem i Kotani. Najcenniejsze drewniane kościoły znajdują się w Sękowej (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO) i w Szymbarku.  na Owczarach) i w Szymbarku. W Szymbarku stoi także renesansowy, dwór obronny rodu Gładyszów. Warto z mapą i kompasem spróbować znaleźć ślady dawnych mieszkańców – istniejące i nieistniejące cerkwie łemkowskie, ślady po wsiach, kapliczki przydrożne itp. W Beskidzie Niskim znajdują się znane uzdrowiska, w których warto zabawić dłużej: Rymanów-ZdrójIwonicz-ZdrójWysowa-Zdrój oraz Wapienne. Ponadto wiele miast, miasteczek i wsi ciągle nosi ślady dawnej świetności, należą do nich GrybówJaśliskaDukla i Szymbark. Koniecznie trzeba zobaczyć niewielki skansen łemkowski w ZyndranowejMuzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Skansen pogórzański w Szymbarku. Dla upamiętnienia faktu, że te tereny są kolebką przemysłu naftowego powstał Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy. Warto również obejrzeć pamiątki po wojennej przeszłości Beskidu Niskiego – cmentarze z okresu I wojny światowej budowane przez Austriaków w latach 1915-1917. Najpiękniejsze z nich, położone są na Przełęczy MałastowskiejRotundzie orazBeskidku nad Konieczną – projektował je słowacki architekt Dušan Jurkovič. Na terenie tych gór w 1995 roku utworzono Magurski Park Narodowy.

   

  Logo parku

   

    
   

   

   

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
  ul.M.Konopnickiej 4
  34-600 Limanowa
 • 183371201;183371023;183371171