Wiadomości

Ilość odwiedzin: 1136900

Sympatycy Jedynki

Wiadomości

 •  ODBLASKOWA „JEDYNKA”W tym roku szkolnym dyrektor Kazimiera Zięba zgłosiła nasz Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA.  Wychowawcy klas 1-6 szkoły podstawowej wraz z uczniami zaplanowali i wykonali  ciekawe działania.

 • 15.10.2014

  14 października 2014 r. – W tym dniu w 241. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w ZSS Nr 1 odbyła się uroczysta akademia, której hasło brzmiało: ,,Nauczyciel  - Prowadzi za rękę. Otwiera umysł. Dotyka Serca. Kształtuje przyszłość.” Na tę uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Limanowa mgr inż. Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta mgr Irena Grosicka,  Rodzice na czele z Małgorzatą Głuszek i Waldemarem Śliwą – Przewodniczącymi Rady Gimnazjum i Szkoły Podstawowej , Dyrektor Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  mgr Jerzy Stochel oraz  emerytowani Nauczyciele i Pracownicy Szkoły. Uczniowie, przygotowani przez mgr Bożenę  Banach, mgr Joannę Adamczyk i mgr Joannę Dutkę przygotowali zabawny program artystyczny. Dekoracje wykonała mgr Bożena Tuczyńska. W tym dniu Goście i  młodzież złożyli wszystkim pracownikom Jedynki piękne życzenia. Podczas tego wyjątkowego spotkania  dyrektor Zespołu mgr Kazimiera Zięba  wręczyła nauczycielom i pracownikom Nagrody Dyrektora. Warto wspomnieć, że podczas niedzielnego spotkania Burmistrz Miasta Limanowa  wyróżnił Nagrodą Burmistrza 10 nauczycieli. 

 • Zapraszamy do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej. Regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".https://zss1limanowa.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=0&

   

 • Odblaskowa Szkoła

  W tym roku szkolnym nasza Szkoła Podstawowa przystąpiła do konkursu, którego organizatorami są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. „Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Czekają nas zatem ciekawe działania, o których będziemy informować na bieżąco. Już 2 października w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia promujące bezpieczne poruszanie się po drodze. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozmawiały o niebezpieczeństwach w ruchu drogowym, a także zrozumiały, jaką rolę spełniają odblaski. W ramach zajęć odbył się konkurs wiedzy, zajęcia plastyczno-techniczne, w trakcie których uczniowie wykonali ilustracje przedstawiające bezpieczne zachowanie

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu LEKCJAHISTORII NA JABŁOŃCU.

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu NA BIWAKU.

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu HARCERZE I MUCHY.

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu SPACER DO PARKU.

 • Odlotowa zbiórka Późnym piątkowym popołudniem, gdy nawet szkolny dzwonek już nie dzwonił, bo miał weekend, zazieleniło się w szkole na korytarzu od harcerskich i zuchowskich mundurów. Powrócił gwar, słychać było zatroskanych rodziców, którzy pomogli zuchom po raz pierwszy spakować plecak, by po raz pierwszy noc spędzić poza domem i to w szkolnej sali. Harcerze mają to już za sobą, bo w ubiegłym roku szkolnym przeżyli takie zbiórki.

 • Już w poniedziałek lecimy do Grecji ! Uczniowie  naszej szkoły przygotowują się do udziału w kolejnym, już piątym spotkaniu w ramach uczestnictwa w programie Comenius. Tym razem celem naszej wyprawy będzie malownicza miejscowość Valtino położona w Środkowej Grecji, w regionie Tesalia. Nauczyciele i uczniowie przygotowali projekt związany z wybrana polską powieścią dwudziestowieczną, ukazującą typowe dla naszego kraju tradycje i zwyczaje. W tym celu zdecydowaliśmy się na powieść Władysława Reymonta „Chłopi”. Trzymajcie za nas kciuki! Z pewnością po powrocie podzielimy się naszymi wrażeniami ze spotkania z nowymi przyjaciółmi.

 • 16 września 2014 r.   ODPUSTOWA PIELGRZYMKA DO MATKI BOLESNEJ

  Jak co roku podczas Odpustu parafialnego nasza szkolna społeczność znalazła czas na modlitwę u stóp tronu Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice. Zrobiliśmy przerwę w lekcjach i w orszaku na czele z pocztem sztandarowym udaliśmy się do kościoła. Po słowach powitania skierowanych do nas przez Ks. Proboszcza Wiesława Piotrowskiego rozpoczęła się msza św. celebrowana przez Księdza Katechetę Janusza Psonaka. Homilię wygłosił Ks. Daniel Świątek.

 • 13 września 2014 r. – podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez Jego Ekscelencję Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża   dla uczestników XV Forum Niepełnosprawnych Ruchowo  dyrektor  Szkoły mgr Kazimiera Zięba odebrała Statuetkę Brązowego ,,Cyrenejczyka’’. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane Zespołowi Szkół Samorządowych Nr 1 na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk” i Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej za szczególne zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu corocznych spotkań Opłatkowych i szerzenie idei solidarności z niepełnosprawnymi. Wyróżnienie wręczył Przewodniczący Kapituły Ksiądz Biskup Andrzej Jeż. To wyróżnienie zobowiązuje społeczność szkolną do jeszcze większego zaangażowania i wzmożonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z  przesłaniem  Św. Pawła z listu do Galatów: ALTER ALTERIUS ONERA PORTATE!

 • UWAGA

  Od poniedziałku 15 września  zmiany w planie lekcji,proszę o sprawdzeniesmiley.

 • 01.09.2014

  1 września 2014 r. –tradycyjnie pierwszego września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego w ZSS Nr 1. Uroczysta akademia dla gimnazjalistów rozpoczęła się o godz. 7.30, podczas której odbyło się ślubowanie, a pani dyrektor dokonała pasowania uczniów klas pierwszych  - najmłodszego rocznika -   na uczniów gimnazjum. Wśród zaproszonych gości była wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum pani Urszula Papież. Następnie cała społeczność Jedynki uczestniczyła we Mszy Świętej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Później w budynku szkoły rozpoczęła się uroczystość dla uczniów szkoły podstawowej oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych. Podczas tej uroczystości odbyło się wzruszające ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz uroczyste ich pasowanie. Na tę część uroczystości przybył mgr inż. Władysław Bieda – Burmistrz Miasta oraz przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Pani Małgorzata  Zelek. Zaproszeni Goście złożyli uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom życzenia udanego roku szkolnego. W swoim przemówieniu dyrektor Zespołu mgr Kazimiera Zięba przypomniała ważne rocznice, związane z obecnym rokiem - 100-lecie wybuchu I wojny światowej i 100-lecie bitwy Jabłonieckiej, 75-lecie rozpoczęcia II wojny światowej oraz  70-lecie powstania warszawskiego, 220 - lecie wybuchu powstania kościuszkowskiego, 70-lecie zdobycia  Monte Cassino, 25-lecie  obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych, 15-lecie przystąpienia Polski do NATO,  10- lecie  członkostwa w Unii Europejskiej. Przypomniała również patronów roku 2014 -Oskara Kolberga (znanego etnografa, folklorysty i kompozytora ), Jana Karskiego (historyka, dyplomaty, kuriera Podziemnego Państwa Polskiego  jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohatera II wojny światowej, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, obywatela Stanów Zjednoczonych, Honorowego Obywatelowi Państwa Izrael, często dziś określanego jako ,,człowieka, który chciał powstrzymać Holokaust”. To właśnie on, że pełniąc rolę emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego dostarczył w 1942 r. przywódcom i rządom państw alianckich udokumentowany raport o tragicznej sytuacji i planowej eksterminacji Żydów prowadzonej przez niemieckich okupantów. Świadectwo życia, misji i dzieła uczyniło profesora Karskiego wybitną postacią w skali międzynarodowej, a bogate dziedzictwo, jakie pozostawił posiada wymiar ponadczasowy, będąc moralnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń, Jana Nowaka-Jeziorańskiego - polityka, kuriera AK, pierwszego szefa Radia Wolna Europa oraz  świętego Jana z Dukli – świętego z czasów wojny z Moskwą o Ruś,  pustelnika i franciszkanina żyjącego w XV w. , któremu przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa. Słowa Janusza Korczaka: ,,Szkoła powinna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze hasła, przepływać przez nią winno wszystko, co daje życie.”, to przesłanie, które skierowała do uczniów gimnazjum. Na zakończenie zwróciła się do rodziców i nauczycieli, aby w życiu kierowali się słowami Marii Grzegorzewskiej: ,,Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości. ,,Poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem, najkorzystniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością w jego życiu jest jego CZŁOWIECZEŃSTWO".

 • JUŻ PŁYWAM!

  Tak mogą powiedzieć nasi uczniowie klas pierwszych, którzy zakończyli zajęcia nauki pływania w ramach projektu ,,Już pływam” (zadanie: ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

  i młodzieży”). Niektórzy pokonali lęk przed wodą, inni nie mogli się doczekać zajęć. Sympatyczni instruktorzy na limanowskiej pływalni zapoznali uczniów z tajnikami pływania, ale i uświadamiali o zagrożeniach w wodzie. Na pewno umiejętności i wiedza przydadzą się podczas słonecznych wakacji. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali słodycze od swoich opiekunów.

Kontakt

 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
  ul.M.Konopnickiej 4
  34-600 Limanowa
 • 183371201;183371023;183371171