Wiadomości

Ilość odwiedzin: 1155342

Sympatycy Jedynki

Wiadomości

 • 20 listopada 2014 r. – Językowy sukces gimnazjalistek! W Zespole Szkół Samorządowych Nr 4 odbył się I Pięciobój Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Nasze gimnazjum reprezentowały: Agnieszka Głuszek, Zuzanna Struzik oraz Magdalena Wojcieszczak.  Dziewczęta zdobyły I miejsce. Gratulujemy uczennicom, rodzicom i nauczycielom

 • ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI (http://zss1limanowa.edupage.org/text3/?)

 • Zapraszamy do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej. Regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".https://zss1limanowa.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=0&

   

 • VI Międzyszkolny Konkurs ,,Zostań Mistrzem Pięknego Czytania”

   

    ,,Książki są jak towarzystwo,

     Które sobie człowiek dobiera”

             Monteskiusz

  29 października 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 odbył sięVI Międzyszkolny Konkurs ,,Zostań Mistrzem Pięknego Czytania”. Z naszej szkoły udział wzięli Karolina Kuna z klasy IIIa i Jakub Mordarski z klasy IIc. Karolina przygotowała fragment ,,Pani Jeziora” Andrzeja Sapkowskiego,a Kuba fragment ,,Bezgrzesznych lat” Kornela Makuszyńskiego. Kuba zajął wyróżnienie; warto dodać, że po raz pierwszy startował w takim konkursie. Uczniów przygotowała p. Marta Oleksy.

 • 11 listopada 2014 r. –5.  Drużyna Harcerska ,,Dzieci Gór” i Gromada Zuchowa „Leśne Zuchy” wzięły udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości na limanowskim rynku. Harcerze nieśli biało-czerwoną ,,żywą” flagę. Na rynku zuchy i harcerze rozdawali duże i małe flagi narodowe mieszkańcom naszego miasta. Później obserwowali inscenizację wjazdu Marszałka Józefa Piłsudskiego w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. Po uroczystym przejściu pod pomnik zaciągnęli wartę podczas  poświęcenia pomnika Nieznanego Żołnierza w nowym miejscu lokalizacji oraz odbierali wiązanki od licznych delegacji, miejskich instytucji, zakładów pracy, urzędów, szkół oraz stowarzyszeń. Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice. W uroczystościach wzięła udział również delegacja młodzieży, która złożyła wiązankę kwiatów, poczet sztandarowy, zuchy  (z rodzicami!), które złożyły zapalone znicze. Dziękujemy za pomoc Rodzicom zuchów .Opiekę nad uczniami sprawowały: mgr Agata Stypuła, mgr Grażyna Nowak , mgr Kazimiera Zięba. Zdjęcia wykonane i udostępnione przez p.Renatę Sukiennik i p.Grażynę Nowak

 •  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W JEDYNCE.

  7 listopada 2014 roku –aktywne uczestniczenie w imprezach patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Już w piątek o godzinie 10.15  w sali gimnastycznej spotkała się cała społeczność Szkoły, aby uczestniczyć w programie artystycznym z okazji 96. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Program rozpoczęła Aleksandra Semerda (absolwentka), która wykonała ,, Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Następnie usłyszeliśmy pięknie mówione teksty, tematycznie związane z tym historycznym wydarzeniem oraz pieśni w wykonaniu chóru szkolnego i Piotra Michalika. Warto podkreślić, że do grupy szkolnych artystów dołączył Mariusz Kądziołka – też już absolwent – który powiedział tekst: ,,Zerwałeś Orle nasz Biały kajdany…”.Przygotowany program dostarczył wielu wzruszeń i skłonił do refleksji. Nad jego przygotowaniem czuwała mgr Małgorzata Palka i mgr Joanna Dutka. Dekoracje wraz z uczennicami wykonała mgr Sylwia Biedroń.Po uroczystościach szkolnych delegacja młodzieży, poczet sztandarowy oraz mgr Kazimiera Zięba i mgr Grażyna Nowak wzięły udział w uroczystej Mszy Świętej, apelu poległych w Łososinie Dolnej. Młodzież złożyła wiązankę kwiatów przy Pomniku Legionistów.W niedzielę harcerze oraz zuchy uczestniczyli w IV Niepodległościowy Złazie Turystów na Jabłońcu, zorganizowanym przez Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, pod patronatem Burmistrz Miasta Limanowa mgr inż. Władysława Biedy. Po apelu poległych młodzież zapaliła  na mogiłach poległych  żołnierzy znicze, a następnie wzięła udział w tradycyjnym  konkursie wiedzy historycznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

 • SPOTKANIE W GRECJI. ZSS Nr 1 w Limanowej z wizytą w Trikala. „Witajcie w kolebce kultury europejskiej, w kraju, w którym narodziła się nauka, literatura, i sztuka naszego kontynentu. Cieszę się, że dzięki programowi COMENIUS będziecie mogli poznać, choćby fragmentarycznie, to wyjątkowe miejsce.” – takimi słowami burmistrz greckiego miasta Trikala powitał młodzież i nauczycieli przybyłych z sześciu krajów w ramach projektu "Let’s First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity". Również Podczas piątego spotkania projektowego uczniowie i nauczyciele z poszczególnych szkół i krajów prezentowali streszczenia wybranych XX wiecznych powieści prezentujących kulturę, tradycję i folklor charakterystyczne dla danego narodu. Wspomniane streszczenia były ilustrowane fragmentami filmów, będących adaptacją omawianych utworów literackich. Nasze uczennice omówiły treść powieści Władysława Reymonta Chłopi, ze szczególnym uwzględnieniem scen prezentujących obrzędy związane z weselem, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, świętem Bożego Ciała oraz pogrzebem. Przedstawione tradycje i rytuały były poparte urywkami filmu Chłopi w reżyserii Jana Rybkowskiego.

 •  ODBLASKOWA „JEDYNKA”W tym roku szkolnym dyrektor Kazimiera Zięba zgłosiła nasz Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA.  Wychowawcy klas 1-6 szkoły podstawowej wraz z uczniami zaplanowali i wykonali  ciekawe działania.

 • 15.10.2014

  14 października 2014 r. – W tym dniu w 241. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w ZSS Nr 1 odbyła się uroczysta akademia, której hasło brzmiało: ,,Nauczyciel  - Prowadzi za rękę. Otwiera umysł. Dotyka Serca. Kształtuje przyszłość.” Na tę uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Limanowa mgr inż. Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta mgr Irena Grosicka,  Rodzice na czele z Małgorzatą Głuszek i Waldemarem Śliwą – Przewodniczącymi Rady Gimnazjum i Szkoły Podstawowej , Dyrektor Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  mgr Jerzy Stochel oraz  emerytowani Nauczyciele i Pracownicy Szkoły. Uczniowie, przygotowani przez mgr Bożenę  Banach, mgr Joannę Adamczyk i mgr Joannę Dutkę przygotowali zabawny program artystyczny. Dekoracje wykonała mgr Bożena Tuczyńska. W tym dniu Goście i  młodzież złożyli wszystkim pracownikom Jedynki piękne życzenia. Podczas tego wyjątkowego spotkania  dyrektor Zespołu mgr Kazimiera Zięba  wręczyła nauczycielom i pracownikom Nagrody Dyrektora. Warto wspomnieć, że podczas niedzielnego spotkania Burmistrz Miasta Limanowa  wyróżnił Nagrodą Burmistrza 10 nauczycieli. 

 • Odblaskowa Szkoła

  W tym roku szkolnym nasza Szkoła Podstawowa przystąpiła do konkursu, którego organizatorami są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. „Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Czekają nas zatem ciekawe działania, o których będziemy informować na bieżąco. Już 2 października w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia promujące bezpieczne poruszanie się po drodze. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozmawiały o niebezpieczeństwach w ruchu drogowym, a także zrozumiały, jaką rolę spełniają odblaski. W ramach zajęć odbył się konkurs wiedzy, zajęcia plastyczno-techniczne, w trakcie których uczniowie wykonali ilustracje przedstawiające bezpieczne zachowanie

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu LEKCJAHISTORII NA JABŁOŃCU.

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu NA BIWAKU.

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu HARCERZE I MUCHY.

 • 14.10.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu SPACER DO PARKU.

Kontakt

 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
  ul.M.Konopnickiej 4
  34-600 Limanowa
 • 183371201;183371023;183371171